www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Fritiof Slotte
Skrivet av Ole Granholm   
2006-07-11 13:48

 

 Boken om Fritiof Slotte har utkommit

 

Österbotten har genom åren haft personer som gjort betydande samhällsinsatser. Fritiof Slotte (1902-1978) är en av dem. Han upplevde det som en förmån och en plikt att tjäna sitt fosterland såväl i krig som i fred. Han tvekade inte när fosterlandet kallade. Slotte var samhällsbyggare och patriot med ledaregenskaper utöver det vanliga.

 

Fritiof Slotte verkade som lokalchef i Nedervetil och som kretschef inom Vasa skyddskårsdistrikt. Under vinter- och fortsättningskriget var han en orädd och uppskattad kompanichef samt t.f. bataljonskommendör. Tjugosex yrkesverksamma år fylldes av den administrativa ledningen av Östanlid sanatorium och som chefsekonom för Vasa tuberkulosdistrikt. Före det var han föreståndare för Kronoby arbetsinrättning i sex år.

 

Vid sidan om dessa värv fanns idrotten, sången och musiken. Hans meriter inom idrottslivet är imponerande. Han var idrottsledare från unga år, duktig idrottsman, skapade intresse för orienteringen i Österbotten och innehade förtroendeuppdrag på distrikts- och förbundsnivå. Dessutom var han en god skytt. Det berättar olika diplom om.

 

Sången och musiken följde honom genom livet. Han sjöng i Nedervetil sångkör, Gamlakarleby manskör och Jakobstads sångarbröder. Dessutom sjöng han i kyrkokören. Kort före sin död kallades Slotte till hedersordförande i Finlands svenska sång- och musikförbund där han var ordförande i tre år. År 1974 tilldelades han folkbildningsmedaljen.

 

Slotte var en uppskattad föredragshållare och en god stilist. Sitt första föredrag höll han som 20-åring då han talade till skyddskåristerna i Nedervetil. Mellan det anförandet och talet till veteranerna kort före sin död, inträffade en hel del.

 

Fritiof Slotte utförde sina uppdrag med samvetsgrann entusiasm och hade en omvittnad förmåga att inspirera sina medarbetare. Hans liv präglades av optimism och framåtanda. Han var ständigt beredd till osjälviska uppoffringar till det allmännas bästa. Till dem hör vapengömmandet efter kriget som berörs utförligt i biografin.

 

Journalisten Ole Granholm har plockat i Fritiof Slottes efterlämnade arkiv. Detta har utmynnat i en levnadsteckning där händelser som påverkat Slottes levnadsöden är väl förankrade i historien. Slottes stilistiska förmåga lyfts fram och personer passerar revy. I boken kan man ta del av hur Nedervetil såg ut för 100 år sedan eller från tiden då Fritiof föddes och växte upp. Därmed blir boken ett tidsdokument som kompletterar lokalhistorien. Fritiof Slotte var gift med Edith, född Norrman i Kronoby. I äktenskapet föddes fyra barn: Stina, Stig-Göran, Åsa och Jarl-Håkan.

Fritiof Slottes levnadsteckning på nästan 280 sidor är rikt illustrerad och utkommer i 500 exemplar. Boken är inbunden i laminerat överdrag med hårdpärm. Slottes levnadsteckning utkom lämpligt till Slotte släktmöte som hölls lördagen den 8 juli i Nedervetil. Fritiof var initiativtagare till släktmötet som arrangeras vart fjärde år. Det första hölls år 1945.

Boken finns att köpa i andelsbanken i Nedervetil och Kronoby, Luckan och Österbottningens kontor i Karleby, Jakobstads bokhandel samt Gros bokhandel i Vasa.

 

Senast uppdaterad 2006-10-28 09:40
 
 
Top! Top!