www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Presentation av boken "Svåra år"
Skrivet av Johan Dahlbäck   
2011-09-15 09:40

SVÅRA ÅR

Ta del av en nyutkommen bok där ni bästa läsare kan följa med en österbottnisk artillerisektion och enhetens strapatser. Läs vidare om en falang inom Svenska Folkpartiet med riksdagsman Albin Wickman i spetsen som öppet kritiserade ministrarnas nazistvänliga politik.

"De långa åren" av Eino Hanski tar upp ett avsnitt som skildrar livet av det svältande folket i det lamslagna Leningrad.

I Svåra År beskrivs fredsarbetet, livet på civilfronten, ryska storoffensiven med reträtten samt Finska arméns första avvärjningsseger i Tienhaara som tvingade Röda armén längre österut än vad Stalin och ryska fältherrar någonsin kunde föreställa sig.

I slutet tar bergsrådet Jouko Sere upp det tunga krigsskadeståndet som den marina experten forskat i. Naturligtvis finns mycket annat med i boken.

Allra sist får frihetskrigets veteraner slutordet när Kronoby/Terjärv skifteslag förs upp på agendan med storskiftets skiftande dilemman.

( Texten skriven av författaren Johan Dahlbäck född i Kivjärv i Kronoby. Bor i Uppsala i Sverige.)
 
 
Boken säljs av Folke Österbacka, i Luckan i Karleby, i Kronoby Andelsbank och i Jakobstads Bokhandel. Priset är 20 €

Senast uppdaterad 2011-09-15 16:37
 
 
Top! Top!