www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
LC Karleby 1961-2011
Skrivet av Ole Granholm - Carina Nilsson   
2012-03-11 11:50
LC Karleby 1961-2011

 

Österbotten höll sig väl framme när lionsrörelsen fick fotfäste i Finland. Den 17 april 1953 grundades LC Kristinestad som den tredje i ordningen av landets lionsklubbar. Den 15 februari 1961 stod Lions Club Karleby i tur. Klubben grundades på initiativ av dåvarande kommunsekreteraren Eric Lönnqvist som tidigare varit medlem i LC Lappfjärd. Som stiftande medlemmar antecknades 19 lionsbröder.

Erik Brandt valdes till klubbens förste president. Yngve Jungner utsågs till sekreterare och Börje Dahla till kassör. På det första mötet i mars föredrogs cirkulär om myggutrotning, olika kommittéer tillsattes, det fastställdes böter för olika förseelser. Men glädjande familjetilldragelser uppmärksammades. De som fick tvillingar premierades med 200 mark ur klubbens aktivitetskassa.

Själva invigningsfesten, klubbens Charter Night, hölls den 21 oktober 1961 i Villa skola. Klubbens första aktivitet var att ge ut en skattekalender. Denna aktivitet var mycket inkomstbringande för klubben ända till 1988, då kalendern inte mera trycktes i klubbens regi.

Under den första tiden sammankom lionsbröderna i Kyrkbackens barnträdgård och Karleby Sparbanks klubbrum, sedermera Karleby kommuns ämbetshus. Sedan hösten 1966 har klubben hållit sina möten i Sällskapsklubbens lokaliteter.

År 1962 anordnades en gemensam loppmarknad med stadens övriga klubbar för finansieringen av ungdomsgården. I dåtida mynt insamlades för klubbens del 500 000 mark. På 1970-talet börjar de landsomfattande aktiviteterna komma i gång. Röda Fjädern 1972 och Röda Hjärtat 1975.

1980-talet präglas av kontakter till andra klubbar. Vänklubbsverksamhet inleddes med LC Piteå 1981. Röda Fjädern -90 blev framgångsrik och klubbens andel tillföll DUVK, krigsinvaliderna och civilinvaliderna. Hela 1980-talet genomsyras av ökad aktivitet, ökat medlemsantal samt utvecklandet av internationella kontakter.

År 1992 fick klubben sin första DG. Då valdes Erik Holm till distriktsguvernör för perioden 1993-94. LC Karleby stod för en hedersvärd insats och placerade sig på tredje plats i den landsomfattande SightFirst-kampanjen. Klubben fick positiv respons för sin insats vid riksmötet som hölls i Karleby 1995.

Motionskommitténs verksamhetsberättelser visar att bröderna sköter konditionen efter bästa förmåga. Vid Lionsförbundets bowlingmästerskap har klubben haft stora framgångar. De som inte skidar vandrar sina kilometrar. Pidro har under åren haft hög prioritet inom klubben. Vandringspris och pokaler berättar om framstående placeringar. Karl G Andersson är klubbens andre DG. Han valdes till distriktsguvernör för perioden 2008-2009.

Firade 50-årsfest på Villa Elba

Jubileumsåret till ära donerade klubben av överskottet från luciainsamlingen 1 200 euro till diakonin för rekreation av åldringar och tillsammans med ladies 5 000 euro till skyddshemmet i Karleby. Sammanlagt kan man säga att LC Karleby under sin 50-åriga verksamhet gett understöd och bidrag för minst 160 000 euro. Därtill kommer otaliga talkotimmar för samhällets bästa.

Klubben har som mest haft 53 medlemmar. Enligt den senaste medlemsförteckningen har klubben 40 medlemmar. Sedan dess har några medlemmar avlidit. Under jubileumsåret verkade Bengt Mikkola som president, Karl G Andersson var sekreterare och Kaj Backa skattmästare. Detta är några plock ur 50-årshistoriken som skrivits av Ole Granholm. En översikt av damernas verksamhet har skrivits av lady Carina Nilsson.

I jubileumsfesten på Villa Elba den 14 maj 2011 deltog 120 personer. Gamlakarleby hornorkester inledde och president Bengt Mikkola hälsade välkommen. Con Brio bjöd på körsång och Carl-Erik Silvander höll festtalet. Historiken presenterades av Ole Granholm och förtjänta medlemmar premierades. Rainer Laakso fungerade som konferencier. Kvällen avslutades med dans till tonerna av Janne Granlunds gäng.

Ole GranholmSenast uppdaterad 2012-03-11 11:56
 
 
Top! Top!