www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Jag återsåg mitt barndomsland (Förord)
Skrivet av Albin Wickman   
2005-07-27 23:06
Jag återsåg mitt barndomsland

 TILL LÄSAREN.

 

Jag ber att få påpeka, att det som kommer att möta läsaren i denna bok icke gör anspråk på att utgöra någon sammanhängande reseskildring i vanlig bemär­kelse. Meningen är att ge läsaren en liten föreställ­ning om vad jag, en enkel allmogemän, såg under en två månaders resa till och från det land, U.S.A., där jag för första gången såg dagens ljus. Skildringen grundar sig på dagboks- och minnesanteckningar, vil­ka i regel nedtecknats efter hand som det skildrade upplevdes.

Min resa till landet på andra sidan Atlanten ut­sträcktes ända till Kanada, där en stor världskongress för kristen fostran hölls i Toronto under förra hälften av augusti. Jag har ansett, att det vore en vinning för läsaren att även få del av mina intryck från besöket i Kanada, där många av våra landsmän bor.

Läsaren finner ganska snart, att skribenten icke är någon van författare, utan blott en resenär, som amatörmässigt nedtecknat sina anteckningar. En annan iakttagelse gör läsaren genast vid början av läsningen, nämligen den att min reseskildring har en religiös tendens. Avsikten med boken år verkligen också den, att läsaren finge se Guds verk, icke blott i den underbara värld vi kommer att möta i boken, utan även hos de människor — i regel våra egna lands­män — som vi kommer i beröring med i boken. Jag har tagit med i skildringen namnen på några perso­ner jag träffat under resan för att ge litet »kött och blod» åt de människor vi kommer att möta i olika sammanhang. Att ännu flere namn hade bort komma med år jag medveten om, men jag hoppas, att de bortlämnade icke skall känna sig bortglömda, även om de ej möter sina namn i boken. Jag har icke kunnat undgå att nämna mina anhöriga, men läsaren förstår, ett detta har sina naturliga orsaker.

Det framgår visst på ett ställe, att min resa varit länge planerad och att den var anbefalld åt Guds ledning. Jag tvivlar icke, att den Herre, som av någon oförklarlig anledning lät mig födas i U.S.A., nu av en lika obegriplig orsak ställde det så, att jag nu kan säga: »Jag återsåg mitt barndomsland.»

Därför utgör denna bok en enda tacksägelse till Gud och de människor, som möjliggjort den i boken skildrade underbara resan.

 

Författaren.


Senast uppdaterad 2005-07-28 07:46
 
 
Top! Top!