www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Radio Extrem - den ondes språkrör
Skrivet av Loffe   
2005-04-09 02:47

Senaste tisdagkväll bjöd Radio Extrem på ett sommarmagasin med den chockerande rubriken Café Satan (s i fortsättningen, den onde är inte värd en versal). Enligt hallåan var storskrävlarna hela Svensk - Finlands favoritsommarpratare Marcus Jokinen och Lasse Grönroos. Jokinen tycktes vara samma skränhals som Ruben Stiller.

Musikinslagen bestod av olika band som försökte prestera musik med sluddriga avgrundsvrål som enda vokala inslag. Eftersom detta var ett satanistiskt program bestod låtarna mest av djävulska texter med bibliska antiteser som: God of Disturbance and Affliction (Oredans och hemsökelsens Gud), From the Dark Past (Från det mörka förflutna), Vite Krists död, The Ruins of the Future (Framtidens ruiner/förfall), Hell´s Rebirth (Helvetets pånyttfödelse) samt Children to Worship Satan (Lär barnen att dyrka satan, enligt Jokinen). Detta visar att man först läser bibeln och sen gör man sin hädiska version. Namnen på banden visar också på satanisternas bibelkunskap. Vad sägs om Morbid Angel (Den makabra/sjuka ängeln), Thou Shalt Suffer (Du skall lida, märk väl att man följer King James gamla bibelversion), Dark Funeral (Svart begravning) och Dark Throne (Den svarta tronen, i uppenbarelseboken talas om den vita tronen).

Programmet bestod också av tillråddade inslag med Nils Boström-intervju, ett konstaterande om inavel i Larsmo, uppmaning till ett barn att “ät upp dina grönsaker eller annars hugger jag öronen av dej”, man hör en kniv bli vässt medan en len damröst släpper ur sig ett ljudligt sssssss-n., de föreslår att man ska pröva på allting i livet utom folkdans och sin syster samt att hugga hästar, kor och rävar i bitar, sedan sätta dem i folie och stoppa ner ner i frysfacket. En norsk satanisk Black Metal-artist berättade om upptåg på hotell där man bränt biblar och kastat dem i slasken, hämtat blod, köttslamsor och huvuden hos slaktare som sedan skulle kastas på publiken. En-timmes-programmet avslutas sedan med att Grönroos säger: “Må ni ruttna i helvetet och vi hörs nästa vecka”, varvid Jokinen säger: “Ja kyss röven bara allesammans” och Grönroos vill ha sista ordet :”Kyss fittan alla, hej då”.

Tänk att dessa råa uttryck kommer från högtciviliserade och säkert skolade personer, säkert mycket yngre än jag. Hör dessa till gruppen som vi äldre så vackert lovprisar – ungdomen - vår framtid. Eller håller Jokinen och Grönroos på att återvända till apstadiet? Får de sin lön i sedelknippen eller bananstockar ? Men de kan vara trygga – påtryckningar görs ute i världen bland evolutionisterna om att förära apsläktet retroaktiva mänskliga rättigheter. Ovanstående text består av “grova” ord – men sådan är verkligheten hos Radio Extrem och dess förmyndare Rundradion. Kan det sägas i radion kanske det också kan skrivas i denna tidning.

Detta om själva programmet ( som var det andra i serien - tror jag). Är detta värt att “haka upp sig på”? Är det detta programmakare har som målsättning, att väcka debatt och få reaktioner från lyssnarna. Jag har fått det intrycket att finlandssvenskarna lider av dålig självkänsla. Vi vill inte blir finnar, vi kan inte bli svenskar, låtom oss bli finlandssvenskar. Vi ska göra det som varken finnarna eller svenskarna vågar. Vi måste få uppmärksamhet - kan vi inte göra något positivt så kan vi åtminstone göra något negativt. Huvudsaken det ger publicitet och någon kristen person tar på näsan.

Jag ställer mig några frågor. Vilken uppfostran har dessa två dumhuvuden fått som uppför sig på detta vidriga sätt? Vilket ansvar tar Radio Extrem för sitt programutbud? Vilken bakgrund har de “ansvariga” programredaktörena vid Radio Extrem och vid Rundradion? Kristna program och kristen musik hörs ytterst sällan inte i Radio Extrem – varför är det då fritt fram för antikristna program och antikristen musik? Håller ni mera på satan än Gud? Är vi som lyssnare likgiltiga och “bibliskt ljumma” inför vad som sänds i radion och visas i TV:n? Är det så att man inte längre anställs vid Rundradion om man har en kristen livssyn? Vilka åsikter har våra riksdagsmän som sitter med i Rundradions beslutande organ? Hur högt upp eller hur lågt ned i pyramiden måste vi gå innan någon reagerar, känner ansvar och moral? Leds våra statliga inrättningar och organ av kristna avfällingar? Etiker har blivit heretiker. Det räcker inte mera med kristen etik och partikritik – nu gäller kristen praktik!

Elof Granholm
Insändare 26.07.2000

Senast uppdaterad 2005-05-03 09:38
 
 
Top! Top!