www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Ett olyckligt missförstånd
Skrivet av Filip Saxén   
2005-08-27 02:24
Sandelin om uppståndelsen kring Café Satan
 
Ett olyckligt missförstånd

 
- Det är ledsamt att uppståndelsen kring programmet Café Satan har uppstått eftersom det är fråga om ett missförstånd, säger Ann Sandelin, direktör för den svenska verksamheten på Rundradion, efter att hon lyssnat på programmet.

Programmet gick in för att parodiera det de nu beskylls för, att befrämja satansdyrkan. Café Satan presenterade Black metal, en musikgenre som ibland förknippas med satanism.

- Jag är övertygad om att programmets egen målgrupp förstår att det är frågan om provokation och inte någon uppmaning till satanism, fortsätter Sandelin.

I programmet ingick även en intervju med en medlem ur en norsk blackmetalgrupp som berättar om hur gruppen hämtat djurdelar hos slaktaren för att sedan kasta dem på sin konsertpublik.

- Jag anser att det ganska klart och tydligt var ett inslag som man skall ta som en parodi. Hela programmet är en parodi på de vanliga caféprogram som sänds i radion, säger Sandelin.

Peter Östman, ordförande för Kristliga Förbundets svenska organisation, anser det inte lämpligt att i radion, och då allra minst Rundradion, ironisera samhällsfenomen som satanism.

Kristliga Förbundet lämnar i dag in ett spörsmål till regeringen, i vilket bland annat partiledare Bjarne Kallis frågar vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att program innehållande opassande språkbruk och reklam för samhällsdestruktivt beteende skulle upphöra.

- Men det är inte endast i Café Satan det förekommer stötande och opassande språk, utan också i andra program och då inte bara i Radio Extrem, säger Östman.

Språket i programmet har av en del lyssnare ansetts vara stötande för att uttryck som stritt åt fittan och jo, kyss röven bara allesammans förekom.

- Men inte håller jag med att språkbruket i hela programmet skulle vara opassande. När jag lyssnade på det var det fyra ord jag fann opassande, säger Sandelin.

- Nästa vecka när Richard Nordgren (kanalchef för Radio Extrem) kommer tillbaka från sin semester skall vi gå igenom det hela och diskutera vad som skall göras, fortsätter Sandelin.

Enligt Sandelin anpassas språket i Radio Extrem efter programmens målgrupper. Det finns klara språkregler för Rundradions svenska verksamhet och etiska principer som följs när programmen görs. I spörsmålet säger Kristliga Förbundet att det språkbruk som Radio Extrem använder inte på något sätt underlättar bevarandet av svenskan som vårt modersmål.

- Jag tycker precis tvärtom. Radio Extrem är en bra ambassadör när det gäller bevarandet av svenskan. Dessutom når kanalen en stor del finskspråkiga lyssnare, så jag tycker det är synd att Kristliga Förbundet efter ett fall generaliserar på det här sättet och drar hela kanalens utbud över en kam, säger Sandelin.
- Efter att ha läst deras pressmeddelande undrar jag om de har hört programmet, fortsätter hon.

Peter Östman har inte lyssnat på programmet.

- Jag har fått ta del av det via Elof Granholm som har programmet på band, förklarar Östman. Granholm skrev en kritisk insändare i Hbl (29 juli) angående Café Satan.

- Jag tycker inte att redaktörerna Lars Grönroos och Marcus Jokinen gick för långt i programmet. Det enda undantaget är vissa ord de använde. Det ingår i Radio Extrems uppdrag att testa gränser och det tycker jag att de skall göra även i fortsättningen, säger Sandelin.

Spörsmålet lämnas i dag till regeringen som sedan beslutar om möjliga fortsatta åtgärder.

- Jag tycker att det hela har fått onödigt stora proportioner. Hela uppståndelsen kring programmet har uppstått på grund av missförstånd, avslutar Sandelin.

FILIP SAXEN
Hbl 03.08.2000

(Internet)

Senast uppdaterad 2005-08-27 04:20
 
 
Top! Top!