www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Debattinlägg Café Satan
Skrivet av Peter Östman   
2005-08-27 03:03

DEBATTINLÄGG

Cafe satan 7.6.2000

 

 

Kristliga Förbundets svenska organisation har tillsammans med många andra radiolyssnare missförstått något angående budskapet i Radio Extrems sommarprogram Cafe Satan. Åtminstone om vi skall tro de ansvariga på radion, kanalchef Richard Nordgren och svenska rundradions direktör Ann Sandelin. Båda försvarar sig med att lyssnarna missförstått det hela och använder sig av förklaringar med ord om ironi, parodi och svart humor. Man kan undra om inte redan namnet på programmet borde ha föranlett en förhandsgranskning av vederbörande, vad programmet kommer att innehålla.

Båda anser nog att språkbruket varit ” aningen grovt ” och har lovat diskutera frågan med programledarna. Härmed skulle saken vara utagerad för deras del. Svagt försvar och agerande, anser vi. Både Sandelin och Nordgren tycker att Kristliga Förbundet överreagerat.

Postens verksamhet har också föranlett spörsmål till regeringen. I Sonera-härvan t.o.m. avgick minister Aura. Ingen talade om överreaktioner i dessa fall, regeringen har således ansvar i frågor som berör Rundradion. På basen av vad försvararna hittills framfört och agerat ,anser vi att vårt agerande varit ytterst befogat. Adressen på spörsmålet är även den rätta.

Nordgren ansåg i Radio Extrems nyhetssändning att det varit positivt för samhällsdebatten att Radio Extrem i olika program ironiserat och lyft fram aktuella samhällsfrågor på ett provokativt sätt. Han fortsätter och skyller politiker och massmedia för nyhetstorka. Ifall Nordgren anser det för nyhetstorka om någon ( över?!)reagerar på programmet Cafe Satan och dess innehåll, kan man nog också ställa en följdfråga: är det inte programtorka om radion måste skapa ett program med namnet Cafe Satan.

Vi tror inte på genomslagskraften med en ironiserande samhällsdebattstil. Tänk er en debattstil där exempelvis Kyrkan, för att bättre nå ut med sitt budskap, skulle ironisera angående kristendomen eller Kristliga Förbundet de troende väljarna. Eller att Socialdemokraterna ironiserar löntagarna, Svenska Folkpartiet den svensktalande befolkningen osv. Om det är ett sådant samhälle våra medier vill arbeta för har någonting gått allvarligt snett.

Vi tror fortsättningsvis på och vill arbeta för ett samhälle där våra barn redan i hem och skola får undervisning i kristendomens grunder, vad som är rätt och fel och att svordomar och ohövligt tal inte är passande. Ett samhälle där opinionsbildare och samhällsledare har en strävan att verka som goda föredömen för andra. En samhällsdebatt där man lyfter fram problem på ett sakligt sätt och under rätt namn. Till en sådan samhällsdebatt behövs inga program med namnet Cafe Satan, innehållande grovt tal och svordomar samt anföranden om djävulsdyrkan.

 

Peter Östman

Kristliga Förbundets sv.org.

(Internet)

Senast uppdaterad 2017-10-16 06:37
 
 
Top! Top!