www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Pressmeddelande: Café Satan
Skrivet av Peter Östman   
2005-08-27 03:04

Pressmeddelande 2000-08-01

 

Kristliga Förbundet lämnar in spörsmål om ”Cafe Satan”

 

 

Kristliga Förbundets svenska organisation har diskuterat Radio Extrems sommarprogram ”Cafe Satan” och kommer att lämna in ett skriftligt spörsmål till regeringen via riksdagsman och partiledare Bjarne Kallis. Kristliga Förbundets svenska organisation anser det förvånande och beklagande att programledare för radioprogram som uppehålls av statliga Rundradion, tillåts sända program med destruktivt innehåll. I en tid då ritualmord på både mänskor och djur till och med har fått fotfäste i vårt land är det ytterst förvånande att Rundradions ungdomskanal går i spetsen och gör reklam för en sådan livsstil. Språkbruket som används i programmet ger också en mycket dålig allmänbild av oss finlandssvenskar, anser svenska organisationens ordförande Peter Östman. Vi behöver inte acceptera ett sådant språkbruk som man ofta använder sig av i Radio Extrems ungdomskanal. Det underlättar inte på något sätt bevarandet av svenskan som vårt modersmål, fortsätter Peter Östman som också sitter på Kristliga Förbundets mandat i Folktingets styrelse.

Frågan har diskuterats inom Kristliga Förbundet svenska organisation denna vecka och har föranlett ett spörsmål med partiledare Bjarne Kallis som förste undertecknare. I spörsmålet frågar Bjarne Kallis bl.a vilka åtgärder regeringen ämnar vidta, för att programsändningar innehållande opassande språkbruk och reklam för samhällsdestruktivt beteende skulle upphöra. Partiledarna har lovat gemensamt bekämpa destruktiva samhällsbeteenden ss. rasism, nynazism, och satanism. Redan programmets namn ” Cafe Satan” är så olämpligt, att det inte skulle godkännas av Handelsregistret som firmanamn, fortsätter Bjarne Kallis i sitt spörsmål.

 

Kristliga Förbundets svenska organisation

Ordf. Peter Östman

(Internet)

 

Senast uppdaterad 2005-08-27 04:18
 
 
Top! Top!