www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Radio Extrem och Café Satan
Skrivet av Radio Extrem m.fl.   
2005-08-28 00:54
Kolla in detta: Här är Kristliga förbundets spörsmål om Café Satan så som det skickades till riksdagen:

SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL
Radio Extrems program Cafe Satan
Till riksdagens talman

Att med bestämdhet bekämpa destruktiva rörelser torde vara en självklarhet för både riksdag, regering ÿliksom också för politiska och andra ideella organisationer. Under olika tider har vi på olika håll i världen fått bevittna vad exempelvis rasism, fascism, nazism, men även satanism åstadkommit.

I syfte att inte låta rasismen sticka upp huvudet har samtliga politiska partier i Finland förbundit sig att direkt och indirekt ta avstånd från allt som har med rasism att göra.

Av de ovan nämnda destruktiva rörelserna är det speciellt satanismen som i Finland gjort sig synlig. Avskyvärda ritualmord på både djur och människa är skrämmande bevis på att satanismen är en rörelse som samhället med alla medel skall bekämpa.

Därför förefallar det otroligt och oförklarligt att den av staten ägda och av staten övervakade Rundradion sänder ett till ungdomar riktat program under namnet Cafe Satan. Redan det faktum att programmet bär nämnda namn tyder på bristande omdöme. Med all sannolikhet skulle ett dylikt firmanamn avslås som lagstridigt eller åtminstone som ett mot god sed stridande firmanamn av handelsregistermyndigheten, ifall nu någon skulle försöka registrera det.

Dess värre motsvarar programmets innehåll namnet på programmet.Låtarna som spelas i programmet består av djävulska texter med bibliska antiteser. Som exempel må nämnas God of Disturbance and Affliction, From the Dark Past, Vite Krists död och Children to Worship Satan. Namnet på låtarna berättar tydligt om låtarnas innehåll.

Redaktörernas språkbruk är kanske vanligt i vissa kretsar, men helt oförenligt med vad som förväntas av lärare, ungdomsledare och opinionsbildare. Som exempel på språkbruket må återges slutreplikerna i det program som sändes tisdagen den 25 juli och avslutades med "må ni ruttna i helvetet och vi hörs nästa vecka" till vilket den andra redaktören tillägger "ja kyss röven bara allesammans" För att få sista ordet måste den förra redaktören ännu få sagt "kyss fittan alla, hej då".

Reaktioner mot programmet har förekommit och mången undrar vilket syfte Radio Extrem har med detta program.

Hänvisande till det ovan anförda får vi i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till behörig medlem av statsrådet:

Är regeringen medveten om ovan nämnda programs innehåll och om dess destruktiva påverkan och vilka åtgärder ämnar regeringen med anledning av programmet vidta.

Helsingfors den 31 juli 2000

Bjarne Kallis /fkf

Och detta blev reaktionen (är vi överraskade *):

HEINONEN: INTE REGERINGENS SAK TA STÄLLNING TILL CAFE' SATAN
HELSINGFORS, 30.8 (FNB)
Det är inte regeringens sak att ta ställning till enskilda radioprogram. Det fastslår trafikminister Olli-Pekka Heinonen (saml) i sitt svar på de kristligas spörsmål om radioprogrammet Café Satan i Radio Extrem.
Radio Vegas Aktuellt redogjorde för Heinonens svar på onsdagen.
I partiets spörsmål frågade partiordförande Bjarne Kallis (kristl) bland annat vilka åtgärder regeringen skall vidta för att program med opassande språkbruk och reklam för samhällsdestruktivt beteende skall upphöra.
Enligt Heinonen tänker regeringen inte vidta några åtgärder överhuvudtaget. Han säger enligt Radio Vega att det inte är statsrådet som ansvarar för Rundradions verksamhet och tar därför inte ställning till programpolitiken.
Ministern anser att ansvaret ligger på Rundradions förvaltningsråd.
Café Satan ingick i Radio Extrems sommarprogramtablå från början av juli. Den sista och mest uppmärksammade delen i programserien sändes den 25 juli. Satansdyrkan tangerades i det sista avsnittet som också sände musik i samma stil.(FNB)

'''''''''''''''''''''''''''''''

LYSSNARNA HAR REAGERAT PÅ CAFÉ SATAN!

Så här skriver A. Henriksson:

Det var ju ganska roligt de här med Café Satan...Ni blev ju nästan kändisar! Men om ni skulle ha haft ett annat namn på programmet skulle ingen ha brytt sig, har jag på känn. Det var på grund av namnet i programtablån som programmet blev skadligt, som någon sa. Tyvärr missa jag de två sista avsnitten p.g.a. detta skribaläger... Men jag gillar Marcus flin i husis...:-)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Är en liten tjej från sverige som bara skulle vilja
pÅpeka att ni e av högsta grad VÄRLDSBÄST!
Är i Finland på somrarna där jag har mitt landställe.
Tur att ni finns då.
Vid min sida.
Ville bara säga: Håll er starka, vägra ge upp
Ni måste finnas kvar
Uiiiiii!!!!!

Många helvetes kramar

*Madde*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kick Arse!!! Cafe Satan= Helvetin hieno juttu + vielä loistavampi juttu on kohu jonka ohjelman nimi sai aikaa.

Gwaihir Laurila.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tänks för café satan, fick skratta flertalet gånger över
insändarna i Vasabladet, tänk att folk är så puckon att de tar allt de hör
på allvar. Själv tar jag aldrig nåt på allvar :)

mvh
Patrik Willför
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tack Radio Extrem - tack Cafe´Satan!

Tyvärr så kan inte alla tycka om allt, som t.ex. Elof Granholm i lördagens HBL (29.7.2000). Han tycker inte om Radio Extrem, inte om Cafe´ Satan, inte om black metal. Det är trevligt med åsikter, men vad är en åsikt värd om den inte kan motargumenteras.

Att blanda Black Metal med satansdyrkan kan ifrågasättas, då det faktist finns en hel del kristna black metal grupper, t.ex. Revenge. Dessutom finns det många band som, ja, har tagit teman och influenser från satansdyrkan, men egentligen är helt snälla mammas pojkar. De har bara gjort precis som på samma sätt som de grupper som tagit ideér från bibeln, från den egyptiska mytologin, från fornnordisk kultur osv.

För, inte menar väl Elof Granholm att allt som inte har ett kristet budskap ska förbjudas? Och vad är det kristna budskapet? Att alla kvinnliga präster ska bort, att Jesus inte får sammankopplas med homosexuella (tänker på Ecce Homo utställningen, som blåste upp till storm i de kristna farvattnen), att man inte ens får bo ihop med sin partner, ja i alla fall inte åtnjuta sexuellt umgänge, förrän man gift sig, eller att allt som inte står i bibeln, tolkat av Elof Granholm, är ont? Vem kan avgöra dessa saker och göra den rätta tolkningen?

E.G. skriver att låt-texterna till låtarna spelade i programmet,har ett satanistiskt budskap, liksom hela programmet. Jag undrar bara hur han lyckades uppfatta låttexterna, då han beskriver musiken som "sluddriga avgrundsvrål som ända vokala inslag". Inte är det väl bara så att herr Granholm är närmare bekant med dylika orkestrar redan från tidigare. Som aktiv musiklyssnare tycker jag att det är svårt att uppfatta ord ur vilken "vanlig" låt som helst. Kan du, Elof Granholm, skilja på kristen och satanistisk black metal, när du hör dem på radion?

Hur satanistiskt är engentligen Cafe Satan (satan är dessutom ett efternamn i Slovakien), då de uppmanar att INTE hugga hästar, kor och rävar i bitar för att frysa ner dem? Skulle den kristna motsvarigheten, Cafe Älska Din Gud, uppmana att göra det motsatta, d.v.s hugga dessa rara djur i små bitar? Jag undrar vad man hittar i Elof Granholms frysbox, om man tittar in.

Elof Granholm undrar om det är så att man inte anställs på rundradion om man har en kristen livssyn. Ja, vem skulle annars göra morgon andakten för Radio Vega om inte en muslim! Elof Granholms ironiska undring blir lätt rasistisk. Tycker E.G. att rundradion ska sluta anställa människor med icke-kristenbakgrund? Skall finland gå inför en politik där invandrare vägras jobb ifall han/hon är jude eller buddist? Och hur går det med alla icke lutheraner och ateister? Vilken tolkning av bibeln krävs det, för att man inte ska bli dömd till ett evigt liv i arbetslöshet? Eller är arbetslöshet guds straff för att man levt ett liv i synd?

Nej, jag är glad för att Radio Extrem är mer vidsynt än Elof Granholm, och bjuder på ett brett utbud av olika sorters program. Det finns ju många olika radio kanaler i finland så att man, ifall man vill, kan ratta till en annan kanal under den timme som Cafe Satan körs på Radio Extrem. Tack Cafe satan, för det jobb ni gör.

Kenneth Jörgenssen,
icke skenhelig ateist, antagligen dömd till ett liv i arbetslöshet och
diggare av Cafe´Satan!


Från Radio Extrems hemsida

Senast uppdaterad 2005-08-28 01:06
 
 
Top! Top!