www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Hedniska frimärken
Skrivet av Loffe   
2005-11-16 11:07

081_block (69K)


Hedniska frimärken

 

Det är inte ofta som frimärken utges med religiösa motiv. Ifjol under kyrkans jubelår utgavs i Finland ett ark med fyra frimär­ken där bl.a. en altarmålning av Jesus förekom. Under åren har Vatikanstaten (både av förståeli­ga skäl och en falsk föreställ­ning) varit flitigast med att an­vända religiösa motiv, bl.a. av Je­sus där han överlämnar him­melrikets nycklar till Petrus. Andra motiv av mera över­världslig natur har varit de av jungfru Maria, ärkeänglarna, kyrkofäderna, påvarna, madon­norna och helgonen, miraklen samt inside-information om skärselden. De har till och med avbildat "Varde ljus!"

Att avbilda Gud på frimärken stämmer inte överens med budorden i Bibeln. Vissa har gjort det lättare för sig genom att re­tuschera om orginaltexten i Bi­beln och göra en egen budord­sindelning som rättfärdigar "beläten". De flesta i västerlandet har applåderat "moderkyrkans" ofelbara handlingar.

Nu har de palestinska myn­digheterna utgett ett stort frimärke, som kommer att an­vändas för internationellt bruk. Frimärket föreställer den kananeiske avguden Baal som en kri­gare och en tjur. I Bibeln och Ko­ranen förekommer Baal som en falsk gud (det fanns många Baal-gudar) som står i opposition till den enda och sanna guden Jahve/Yhwh. Baal har bl.a. betydel­sen "en som råder över". Önskan om att få råda över någonting ( eventuellt hela Israel) har växt sig stark bland palestinierna. Nu tas Baal med i kampen.

De kristna och judarna i lan­det kommer säkert att reagera på det provokativa utgivandet av detta frimärke. Det faktum att detta frimärke nu ges ut av den palestinska regeringen som kon­trollerar vissa delar av landet vi­sar nu en stor brist på respekt och omdöme för både landets olika innevånare (judar, kristna och muslimer) och de många turister som besöker landet.

Under historiens gång har is­raelerna ofta fallit ner inför vä­der- och fruktbarhetsguden Baal och tillbett honom. Säkert är att palestinierna inte vinner över många av dagens judar på sin si­da genom detta filatelistiska ut­spel. Sakens natur tyder också på att kampen inte förs enbart mellan palestinier och israeler utan också mellan andemakter­na i himlarymderna.

 

Loffe

Öb 25.07.2001

(Frimärket utkom 1998)

 

 
 
Top! Top!