www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Kondoleansverser 4
Skrivet av -   
2006-09-08 22:46

            KONDOLEANSVERSER 4

 (Upprepning av verser kan förekomma)                              

VAD ÄR DÖDEN? TÄNKVÄRDA TANKAR

 

På stigarna Du gått,

på solvarm åker

och i höstlig skog

skall nya släkten vandra

och glädjas över spår Du lämnat kvar.

Hos oss som stått Dig nära

skall Ditt ljusa minne leva.

 

Borta i fjärran

solen nu sig döljer.

Flyende dagen

natten ren förföljer.

Ögat, som stundom gråter,

stundom ler.

Aldrig den flydda dagen

mera ser.

 

Tack för vad du givit

Tack för vad du var

Tack för ljusa minnen

som du lämnat kvar.Det fanns för oss alla ett rum i ditt hjärta,

för alla utav oss du gjorde ditt allt.

Du deltog med oss i vår glädje och smärta

Tack kära mormor, tack för allt.Minnet lever det kan ej jordas

Det kan ej gömmas bland stoft och grus

Nej, det skall leva i fågelsången

I blomsterdoft och i vindens sus.

 

Tack för Din strävsamma arbetshand

Så snar till att hjälpa så ofta den hann.

Tack för de tjänande stegen Du gick.

Tack för all ömhet vi såg i Din blick.

Du hade ett hjärta så innerligt gott.

Vi tacka Dig vill för allt vad vi fått.

Tack och farväl från oss Dina kära,

vi vet att vi stod Ditt hjärta nära.

 

Var inte rädd för mörkret

ty ljuset vilar där

Det finns ju inga stjärnor

där intet mörker är

(Bo Setterlind)

 

Du gav mig kärlek

Du gav mig pli

Oersättligt på färden

i denna världen

Än är ej allt förbi.

 

Gryningen kommer tyst

tassande till mig,

sätter sig på min sängkant,

säger ingenting,

ser bara på mig

med allvarsamma ögon

och jag förstår:

dagar är viktiga,

dagar är korta,

dagar är få.

(Lars Huldén)

 

Vi hann ej säga dig farväl,

Ty döden kom så fort.

Men nu, vi säga dig

Vårt Tack vid himmelrikets port.

 

Det fanns dagar  ljuva, sköna

i glädje skrivna

Det fanns andra av sjukdom sorg

och  smärta  rivna.

Men  alla, alla av Herren givna.   

 

Hur skönt att i ålderns

och levnadens höst

få lägga sitt huvud

till vila.

Och njuta den sömn

som ger ro och tröst

och bort från skuggorna ila.

 

Långt bortom älv och slätt och skog och strand

ligger lyckans alltid solbelysta land.

Där är vägens mål, och där är vilans bo

och ro är där visst för all vår längtan.

 

Snäll och god du alltid varit

utan klagan smärtan bar

Ingen vet vad du har lidit,

nu du vilan funnit har.

Svår är sorgen, tung att bära,

tomt det är i hemmets vrå,

men vad allt du gav oss kära

finns i hemmet kvar ändå.

 

Ej sorg det finns

som känns så svår,

som när en älskad

från oss går.

 

Tack för de ljusa lyckliga åren

för all din kärlek och godhet stor

Minnet av dig skall lysa vår väg

där i gränslös saknad vi går.

 

Stilla så stilla du somnat

tåligt din smärta du bar

flitiga händer har domnat

minnet det ljusa är kvar.

 

God och trofast du alltid varit

utan klagan smärtan bar

ingen vet vad du har lidit.

Nu du vilan funnit har.

Svår är sorgen, tung att bära

tomt det är i hemmets vrå,

men vad allt du gav oss kära

finns i minnet kvar ändå.

 

Du gled så hastigt ur våra händer

käre far och morfar, du finns ej mer

Du flyttat nu till Guds sälla länder.

Hans vilja är det blott som sker.

 

För oss alla fanns rum i Ditt hjärta

för oss alla Du gjorde ditt allt

Du deltog i glädje och smärta

Hav tack Du käre för allt.

 

I höstvindens sus du somnade stilla

Sjukdom och oro ej mer gör dig illa

Skön är vilan som natten ger

Gott att veta du lider ej mer

O, vila i frid

 

Snäll och god Du alltid varit

utan klagan smärtan bar,

Ingen vet vad Du har lidit

nu Du vila funnit har

Svår är sorgen tung att bära

tomt det är i hemmets vrå.

Men vad allt Du gav oss kära

finns i minnet kvar ändå.

 

Farväl gode Far,

Tack för Din kärlek, vila i ro.

Allt har Du skänkt oss av fullaste hjärta

minnet av Dig hos oss alltid skall bo.

 

Det är något bortom bergen,

bortom blommorna och sången,

det är något bakom stjärnor,

bakom hela hjärtat mitt.

Hören - något går och viskar

går och lockar mig och beder.

Kom till oss, ty denna jorden

den är icke riket Ditt!

 

Alla skapar vi vår egen

mening med livet

inom ramen av vad som är oss givet

- skugga och sol, ont och gott

bildar det mönster som ar vår lott.

 

Pä åren som farit vi tänka tillbaka    

och minnenas tyngd vi ej tolka förmå

vem täljer de långsamma nätternas vaka   

i möda och oro när vi voro små.

Vem räknar de tårar en moder har gjutit

vem räknar de böner hon bett för sitt barn,

vem räknar de maskor hon tåligt har knutit

i offrande kärleks oslitliga garn.

 

Vad du lidit ingen känner

ty du själv din börda bar

syntes glad bland dina vänner

fast du alltid plågad var.

 

Frid susar träden kring hemmet du älskat

farväl bugar blommorna, du vårdat så ömt

Tack viskar fågeln som var morgon dig hälsat

Tyst sjunger vinden — Vila i frid

 

Allt vad du lidit vi nog ej förstått

men troget du kämpa och målet du nått.

Vi ville så gärna behålla dig kvar,

men ditt livsverk på jorden nu fullbordat var.

Vi aldrig dig glömmer käre make och far.

 

Farväl kära mor nu slut är din smärta,

tack för din kärlek som varit så stor.

Allt har du skänkt oss av hela ditt hjärta,

minnet av dig hos oss alltid skall bo.

 

Till barndomshemmet vi städse dragits

varhelst i världen vi vandrat har.

Nu har vår pappa ifrån oss tagits,

och vi står spridda i livet kvar.

 

Tyst och stilla levde Du Ditt liv

Stilla gick Du in i evig frid.

 

Du rycktes så hastigt

ifrån oss bort

från livet till döden

är vägen så kort.

Vi velat så gärna

behålla dig kvar

men ditt livsverk på jorden

nu fullbordat var

 

Så många blev åren

Du vandrade här.

Så trogen och verksam i tiden

Nu mättad av ålder

förunnat Dig är

att njuta den eviga friden.

 

Ej oro eller plågsam smärta mer

blott godhet som vår Herre

i sin nåd oss rikligt ger.

 

Nu hjärtats frid ej störes

av världens oro mer

ty du har funnit landet

där solen ej går ner.

 

Livets slut

kan ingen hindra

Men vackra minnen

kan sorgen lindra.

 

Ingen kan på jorden svara

varför vissa saker sker

endast Gud kan allt förklara

han oss en gång svaret ger.

 

När krafterna långsamt domna

och ögat sin glans har mist.

Hur skönt att från allt få somna

och vilan finna till sist.

 

Du finns hos oss i fågelsången

I stjärnenatten och i soluppgången

I syrenens prakt, i vindens sus

I vågens glitter och i havets brus.

 

Sov till vindarnas smekande sång

Sov under snöflingans vita fång

Sov ifrån sjukdom,  smärta och strid

Sov i underbar frid.

 

I den ljuvaste tid du somnade in.

Oro och smärta gav vika.

En evig vila nu väntar dig

Hos Gud i himmelen.

 

Vi visste inte att slutet var så nära

Du lilla, trötta Mamma kära

Ditt hjärta har klappat så varmt för de små.

Vi ville du ej skulle lida så

I vår innersta tanke vi gömma ett minne

av ditt ljusa, varma, goda sinne.

I allt du gjorde du ville oss väl.

Vi säga med saknad: Tack och farväl!

Vi lägga varligt ditt huvud till ro

Vid hembygdens kyrka i visshet och tro.

 

Mor har räckt ut handen

Far har fattat den

och på andra stranden

mötas de igen.

 

Mycket är oss givet

mången skatt så stor

men blott en gång här i livet,

gives oss en mor.

 

Gå fatta alla Sanning, så våga all Rätt,

Och bilda det Sköna med glädje!

De tre dö ej ut bland menskors ätt,

Och till dem från tiden vi vädje.

Hvad tiden dig gaf må du ge igen.

Blott det Eviga bor i ditt hjerta än.

(Esaias Tegnér)

 

Nu hemgården står tyst

och tom med blommor, träd

och fåglar Dina flitiga händer

har domnat och slut är dagarnas id

Endast ditt goda hjärtas vittnesbörd

vi bär med oss på livets stig.

 

Vi binder en krans av minnen,

de vackraste och finaste vi har.

Vi vet att den aldrig vissnar,

hos oss finns Du alltid kvar.

 

Det finns inga ord för den saknad vi känner,

att du lämnat oss är så svårt att förstå.

Våra innersta tankar till dig vi sänder,

du finns i minnet så nära ändå    ;

 

Tyst vill vi gömma ditt solljusa minne

Ödmjukt vi böja vårt huvud i bön

Din ärliga blick och ditt vårglada sinne

Göm ej i jorden hos Gud får du lön.

 

Det hem som Du älskat,

där blommor har spirat,

det lämnar Du nu för en skönare värld,

Den tomhet vi känner vi ej kan beskriva.

Tack för det goda Du strött på Din färd.

 

Det dröjer länge innan vi förstått

och fattat helt att du för alltid gått

Hos oss det finns så mycket kvar

av det du gjort och det du var.

 

I moln går solen, en flyktig

gäst är glädjen

vi snart den mista.

Och band, som hjärta vid

hjärta fäst

likt spindelvävstrådar brista.

 

Jag saknar Dig

då sol och vind ger bud om vår

Jag saknar Dig

i kvällens tysta ensamhet

Jag saknar Dig

i all evighet.

 

När vi har mognat alla

till skörd för dödens hand

för att som säden falla

på åkermannens land;

vi ber att du oss bärgar

hem till din glädje då.

 

Klockorna ringa så sakta  till ro

min maka har funnit ett ljusare bo

Aftonens stjärnor lyser så blid

sov kära maka vila i frid.

 

Vi ägt så mycket, det bästa på jorden

ett lyckligt hem med Mor och Far.

Nu är de borta, nu vilar de kära

men minnet från hemmet finns kvar.

Du till ett annat land nu far,

där du får möta den du saknat har,

vid sidan om Mor du skall få bo.

Vi önskar vila, och evig ro.

 

Svårt är att fatta vår saknad är stor

Vi har inte längre i livet vår Mor

Fast länge vi anat vi dig skulle mista

Det smärtar så svårt när hjärtan de brista

Din kärlek och godhet till oss var så stor

Vi önskar dig vila i frid kära Mor.

 

Ett öga har slocknat, som strålat så skönt

Ett hjärta har brustit, vars kärlek vi rönt.

En kind har förbleknat som alltid var röd.

Då vår älskade _________ och vår Mamma är död.

 

Du kämpat har en kamp så hård

med sjukdom, svår att bära.

Vi sökte och Du fick den vård

som mänskligt sett man kan begära.

Men ändå fick Du ifrån oss gå

till evig ro och vila

där ingen, ingen sjukdom kan

Dig nå dit våra tankar ila.

 

Älskade rara Mor, kärast av allt i världen.

Din kärlek, omsorg och glädje stor,

skall lysa som stjärnor på färden.

Vi bäddar för dig en sista gång

och knäpper till tack våra händer.

Nu får du lyssna till änglars sång,

vid himmelens ljusa stränder.

 

I skogen där träden susar,

på stigarna där Du gått.

När vattnet mot båten brusar

och solen värmer så gott.

Vi känner att Du är oss nära.            

Vi minns allt det goda som var.

Tack för allt vi fått lära

för alla minnen Du lämnat kvar.

 

Ännu en tid Du drömde att få

Ännu en stund bland de dina

Vår älskade Mamma det blev inte så

Trots obruten vilja Din kraft kom att sina

Nu är Du bortom all oro och smärta

Ditt minne bevaras så ljust i värt hjärta.

Tack för allt

 

Tack att det fanns en människa som du

i denna tid når allting gått itu

- en människa så hel, så sund, så god,

så adlig i sin själ som i sitt blod,

så sval och så ren, så fri frän simpelt prål

som vita rosor i en silverskål.

(Bo Bergman)

 

Rofullt och stilla du somnade in

En ängel räckte dig sin hand 

Sida vid sida ni vandrade in 

i himmelrikets härliga land

Det eviga livet du nu har nått

vi vet att du har det väl

Älskade farmor, tills vi möts igen,

säger vi ett kärleksfullt farväl.

 

Ett verksamt liv har slocknat ut

En flitig hand har domnat

Mors arbetsdag har nått sitt slut

och i Guds hand du somnat.

 

Din kära stämma tystnat har

men vackert står ditt minne kvar.

Det dröjer länge innan vi förstått,

och fattat helt, att Du för alltid gått.

Det är som något skulle finnas kvar

Din röst, Din blick ungdomligt fast och klar.

Ditt varma leende så ömt och gott,

en bild av allt som aldrig kan bli stoft.

 

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag

någonting alldeles oväntat sker

Världen förändrar sig varje dag

men ibland blir den aldrig densamma mer

(Alf  Henrikson)

 

Så liten plats en människa tar på jorden,

Mindre än ett träd i skogen.

Så stort tomrum hon lämnar efter sig.

En hel värld kan inte fylla det.

(Ingrid Arvidsson)

 

Mycket blir oss givet, mången kärlek stor

Men blott en gång i livet skänkes oss en mor

När detta varma hjärta ej längre klappar här

Då känner vi med smärta det bästa borta är.

 

Vår lycka var vår rikedom

Nu har du gått - min hand blev tom

Nu viskar jag de orden           

De vackraste jag vet

Du var mitt allt på jorden                     

Mitt allt i evighet.

 

Tom blir platsen i hemmets vrå

Tung blir vägen att ensam gå.

Tack käre Make för de år som gått

Tack käre Far och Morfar för allt vi fått.

 

Vila i frid ty dagen är slut,

ditt redbara hjärta har somnat.

Din livsgärning lever, den sinar ej ut,

fast banden i döden har domnat.

Vi tackar för allt vad i livet du skänkt,

för kärlek och lycka, för allt vad du tänkt,

må klockorna ringa till vila.

 

Ibland liksom hejdar sej tiden ett slag

och någonting alldeles oväntat sker.

Världen förändrar sig varje dag,

men ibland blir den aldrig densamma mer.

 

En liten ängel smög sig ned,

och tog min lillebror med.

 

Så var Du en länk till en värld som var,

en epok sedan länge förliden.

Med hjärtat varmt och med hjärnan klar

levde Du helt i tiden.

Finge vi be om en gåva ännu

Det vore att åldras så vackert som Du

och möta vårt öde så värdigt som Du

när livet levts färdigt.

 

Det som inget öga någonsin har sett

och som inget öra någonsin har hört.

Det som ingen människotanke någonsin har kunnat ana.

Det har Gud berett åt dem som älskar honom.

(1 kor. 2:9)

 

Ett hjärta så varmt med plats för envar,

i sorgen finns glädje för allt vad Du gav,

av kärlek och omsorg till dem Du höll av.

Redo att hjälpa, glad i Ditt sinne,

Du är vårt allra käraste minne.

 

I hemmet som du lämnat, ett tomrum synligt är.

Varthän vi blicken vänder, du finns ej mera där.

Och vi som stod dig nära, vår saknad är så stor.

Från alla dina kära vårt Tack. Sov i ro!

 

Allt är ömhet, allt är smekt av händer.

Herren själv utplånar fjärran stränder.

Allt är nära, allt är långt ifrån.

Allt är givet människan som lån.

(Pär Lagerkvist)

 

Plötsligt slocknar en laga

som värmt och givit allt.

Ett ljus blåses ut och hastigt

känns allt så isande kallt.

Någonting brister stilla

en röst och en sång dör ut.

Och strax förnimmer man tydligt

att ingenting är som förut.

(Bo Setterlund)

 

Tack för allt Du har oss skänkt

för oss Du strävat, på oss Du tänkt

Ditt goda hjärta, Ditt ljusa sinne

hos oss skall leva i tacksamt minne.

 

Mor, du gått att möta Din Frälsare så kär.

Att i åskådning byta den tro du hade här.

Hav tack kära Mor för omsorg stor.

 

En gåva så fin, oss livet skänkt

en farmor som alltid på oss tänkt.

 

Där satt en liten fågel

på havets vilda strand,

långt borta uppgick solen

i gyllne morgonland.

 

Vi trodde och hoppades in i det sista

ty för intet i världen vi ville dig mista.

Men tiden var ute och livet var slut

från allt vad du lidit du nu vilar ut.

För oss fanns rum i ditt hjärta

för oss du gjorde ditt allt.

Du deltog i glädje och smärta

tack kära DU för allt.

 

Det finns inga ord för den saknad vi känner,

att Du lämnat oss är så svårt att förstå.     

Våra innersta tankar till Dig vi sänder,

Du finns så nära ändå.

 

Tack för kärlek utan like.

Tack för trygghet varm och stor.

 

Den som redligt fyllt sitt värv till livets slut

han lämnar något kvar som icke plånas ut 

Han lämnar något kvar i känsligt människohjärta

som mildrar sorgens gråt och lindrar själens smärta 

Han lämnar kvar som tröst till ett bedrövat sinne 

det sista han kan ge, ett ljust och vackert minne

 

Begråt mig ej, nu är jag lycklig vorden,

min plåga slutad och min ande fri.

Jag lämnar er jag älskat mest på jorden,

för att hos Gud än mera lycklig bli.

 

Tillsammans i kärlek

Tillsammans gick ni bort

Den tid vi fick rå om er

blev alldeles för kort

Omtanken, glädjen och kärleken ni bar

vårdar vi i minnet, allt rinns kvar.

Vi saknar er så!

 

Svårt att fatta, vår saknad är stor.

Fast länge vi anat vi dig skulle mista.

Det smärtar så svårt när banden de brista,

Din kärlek och godhet till oss var stor.

Vi önskar dig Vila i frid käre Far.

 

Händer knäppta, ögon slutna.

Livets sista krafter brutna.

Fröjd som varit, tår som runnit,

kval och oro, allt försvunnit.

Nu är stilla frid.

 

Vi saknar Dig alla

Du finns alltid i våra hjärtan

Du gav allt ur Ditt hjärta

Du lämnade ett stort svart

sorgehål i våra hjärtan

Vi älskade Dig och

saknaden är stor.

 

När Dina steg har tystnat

finns ändå ekot kvar

när Dina ögon slocknat

jag alla minnen har

Jag spar dem i mitt hjärta

tar fram dem då och då

så kommer Du för alltid

att vara här ändå.

 

Ditt minne lever det kan ej jordas

det kan ej gömmas

bland stoft och grus

Nej, det skall leva

i fågelsången

i blommors doft och

i vindens sus.

 

Inget farväl

inga medvetna ord

Så fort och tyst gick Du

bort från vår jord.

Här går vi i rester ur

Din svunna värld

Bland tankar och minnen

som färgat Din härd.

 

Allt som Du älskat

oss bilder nu ger

Du talar och skrattar

vi minns Dig och ser.

 

Skönt är att vila när krafterna domna

trött efter årens möda och strid

Djupt i den eviga vilan få somna

vi önskar Dig alla vila i frid.

 

Du var den goda

som alltid fanns till

Nu är Du borta

och tiden står still

Men glädjen att haft Dig

kan aldrig förtvina

Vi minns Dig med kärlek

och minnen så fina

Tack för att Du var Du.

 

Din plats är tom vid fönstrets karm

där Du oss väntat ofta

Kring Din gestalt Din blick så varm

blott minnets rosor dofta

 

Du var så god, Du var så glad

Du lämnar bara vackra minnen

Så svår är ändå denna dag

så sorgsna våra sinnen

Men tack för allt vad Du oss skänkt

vi vet Du på oss alltid tänkt

Tack för våra lyckliga år tillsammans.

 

Vi saknar dej så.

Tills den dagen då

vi ses igen, i himmelen.

Du har rest i väg

på ett uppdrag långt bort

denna gång.

När vi ses igen ska du

få bamsekramar av oss,

som du alltid gav

när vi träffades.

 

Avskedets stund för alltid har kommit

solen har sänkt sina strålar i frid

Borta för alltid är Mor som vi älskat

borta från världens oro och strid

Saknad av många men mest av de Dina

leva Du skall uti minnenas led

Tyst är vår hälsning sakta vi viska

sov gott kära Mamma vila i frid.

 

Minnet lever, det kan ej jordas

det kan ej gömmas bland stoft och grus

Nej, det skall leva i fågelsången

i blommors doft och

i vindens sus.

 

När Dig vi tackar räcker ej ord

Du var den godaste på vår jord

Du ville oss alltid så innerligt väl

Intet orätt fanns i Din själ

Blott ljusa minnen i hjärtat vi bär

Av Dig som var och förblir oss så kär.

 

Frid viskar träden kring stugan Du älskat

Farväl bugar blommorna Du vårdat så ömt

Tack kvittrar fåglarna som var morgon Dig hälsat

Tyst sjunger vinden farväl.

 

I hemmet som Du lämnat

ett tomrum stort nu är

varthän vi vänder blicken

Du finns ej mera där

Du kommer aldrig åter

men minnet hos oss lever

av Dig vi höll så kär.

 

Gråt ej över att jag lämnat världen

och mitt ensamma tysta bo

Följ mig bara på den sista färden

fram till gravens tysta stilla ro

Där får jag åter möta

mina kära denna stund

jag länge väntat på

Livets börda blev så

svår att bära

sen jag lämnats att

ensam gå.

 

Ditt hjärta som klappat

så varmt för de Dina

ögon som vakat

och strålat så ömt

Har stannat och slocknat

till sorg för oss alla

men vad Du oss gjort

skall aldrig bli glömt.

 

Ditt hem som Du älskat

där blommorna spirat

lämnar Du nu

för en skönare värld

Den tomhet vi känner

kan ej beskrivas

tack för det goda

Du sått på Din färd.

 

Så har vi vandrat du och jag

i kärlek hand i hand

så har vi åldrats dag för dag

i våra drömmars land

Vår lycka var vår rikedom

nu har Du gått min hand är tom

Nu viskar jag de orden

de vackraste jag vet

Du var mitt allt på jorden

mitt allt i evighet.

 

Jag sover gott,

ej mer jag smärta känner

Ty dödens ängel viskar,

sov i frid

Gråt icke, kära maka,

barn och vänner

Jag vilar nöjd och fri

från jordens strid.

 

Du längtade så efter ljuset och våren

när den kom gick Du hastigt ifrån oss

Vi hann ej ta ett riktigt farväl

det känns så tomt efter

Dig käre Make och Far.

 

Tack för livets hemligheter

Tack för hjälp i nödens stund

Tack för nåd som ingen mäter

Tack för evigt Fridsförbund.

 

När jag blir trött av levnadsåren

och tanken, handen inte orkar mer

När ögat dunkelt ser den sköna våren

och foten ingen stadga ger

Då vill jag gärna vila

stilla drömma

och jordelivets alla

mödor glömma.

 

I skogarnas sus bland

fåglarnas sång

finns friden för sökande själ.

Så vill jag finna min

himmel en gång.

När till livet jag säger farväl.

 

Hör, hur när och fjärran

helga klockors ljud

kallar trötta hjärtan,

bjuder frid från Gud.

 

På tonernas brygga jag dröjande gick

i sällsamma drömmar dit över,

av sommar och solsken och böljor jag fick

en sista förstående avskedsblick,

en sådan som bäst jag behöver.

(K A. Tavaststjerna)

 

Tyst slocknar en mänsklig hjärna

Efter år av strävan och id.

En blomma en människa en stjärna

Allt har sin bestämda tid.

(Jarl Hemmer)

 

Någonting brister stilla

en röst och en sång dör ut.

Och strax förnimmer man tydligt

att ingenting är som förut.

Men skönt skall minnet leva

som gräs över jord och grus

och vad som såddes skall växa

och blomma i himmelskt ljus.

(Bo Setterlind)

 

Mycket blir oss givet, mången kärlek stor

Men blott en gång i livet skänkes oss en mor

När detta varma hjärta ej längre klappar här

Då känner vi med smärta det bästa borta är.

 

När dina steg har tystnat finns ekot ändå kvar.

När dina ögon slocknat, vi alla minnen har.

Vi sparar dem i våra hjärtan, tar fram dem då och då,

så kommer du för alltid att vara här ändå.

 

Vi ville så gärna behålla Dig kvar,

men Ditt livsverk på jorden nu fullbordat var.

 

Vårt liv, vår tid en dag i sänder

så tyst och stilla glider bort

om mycket eller litet händer

är tiden alltid lika kort

det nyttar ej att se sig om

den tid som var, som är, som kom

är blott ett lån från evigheten

 

Svårt är att fatta vår saknad är stor.

Vi har inte längre i livet vår Mor.

Fast länge vi anat vi Dig skulle mista.

Det smärtar så svårt när hjärtan de brista.

Din kärlek och godhet till oss var så stor.

Vi önskar Dig vila i frid kära Mor.

 

I höstvindens susning du somnade stilla,

nu sjukdom och oro ej mer ger dig illa.

Skön är vilan som graven ger

gott är att veta du lider ej mer.

Frid över ditt minne.

 

Flitig var handen som nu har domnat.

Varm var blicken som mist sin glans.

Vaket var sinnet som stilla somnat.

Tomt är hemmet där Du alltid fanns.

 

Kring Dig kära står vi alla

som Ditt hjärta inneslöt

Känner nu hur smärtsamt dyrbar

i länken var som döden bröt    

Minnet tar Du ej i graven

ljust bland oss det lever kvar

Tag vårt tack för allt Du gav oss

under arbetsfyllda dar.

 

En Mors kärlek

bär genom livet.

Varmt tack för allt,

som rikt blev oss givet.

 

Gläds att mitt lidande är slut

Gläds att jag nu får vila ut

Minns mig som jag var en gång

Då allting sjöng en livets sång

Minns de tankar jag då tänkte

Minns den kärlek jag er skänkte

 

Så var Du en länk

till en värld som var,

en epok sedan länge förtiden.

Med hjärtat varmt

och med hjärnan klar,

levde du helt i tiden.

finge jag be om en gåva ännu,

det vore att åldras så vackert som du,

och möta mitt öde så värdigt som Du,

när livet levts färdigt.

 

Jag saknar Dig i kvällens tysta ensamhet.

En hand i min, en vän att hålla av.

Jag saknar Dig när löv och flingor falla.

Jag saknar Dig när vind bär bud om vår

och Du ej längre vid min sida står.

 

Det finns ej ord för den saknad vi känner,

att Du lämnat oss är svårt att förstå

Våra innersta tankar till Dig vi sänder,

Du finns i minnet så nära ändå.

 

Och nu är lampan släckt

och nu är natten tyst och klar

och nu stå alla minnen upp

från längst försvunna dar

och milda sägner flyga

kring som strimmor i det blå

och underbart och vemodsfullt

och varmt är hjärtat då.

(Z. Topelius)

 

Vacker i livet

Vacker inför döden

Hennes lidande har nått en gräns

då något brister

Vi står ensamma då vi den bästa

av oss mister.

 

I morgonsolen synas vita segel,

av vattnets vindar

förs de ut från land.

Som svanar glida ut

ur vassens reden

de sig förflytta

till en annan strand.

(Bo Setterlind)

 

Det susar av sorg kring stugans trän.

Det viskar farväl från tegens ren.

Kring hemmet du älskat nu vemod står.

Vi viska tillsammans,

farväl.

 

När höstlöven faller mot vinter vi går

med saknad och sorg vi står vid Din bår.

Vi anade inte vi Dig skulle mista,

att sommaren som gått skulle bli din sista

ödmjukt vi viskar tack och farväl.

 

När jag är död skall jag vara överallt.

Jag skall vara solen och kyssa Er panna.

Jag skall vara regnet som smeker Ert hår.

Jag skall vara vinden som torkar Era tårar.

Jag skall vara molnen och vara skuggan i Era ögon

Och jag har aldrig varit Er så nära.

Sov ifrån sjukdom, oro och strid.

Sov i underbar frid.

 

Länge har jag kämpat, lidit,

äntligen funnit gravens ro

Mycket har jag längtat, bedit,

hos Jesus jag nu lyckligt bor.

Ni, som lämnat här stå kvar,

sörj ej mig, Guds frid jag har.

 

Sörj ej över att jag lämnat världen

och mitt ensamma tysta bo.

Följ mig bara på den sista färden,

fram till gravens tysta stilla ro.

Där jag åter träffar min kära;

den stund jag länge väntat på,

Livets börda blev så svår att bära,

sen jag lämnades ensam att gå.

 

Det susar så sakta i vinden

en sång om tider som flytt och varit.

På stigar Du vandrat och åkrar Du plöjt,

de vittnar om tider som farit.

När höstlöven faller mot vinter vi går,

med saknad och sorg vi står vid din bår.   

 

Var finns det hem, dit sorgen inte hunnit?

Var finns den kind, där sorgsen tår ej runnit?

Det är vår lott att äga och att mista,

se banden knytas och se banden brista.

Oändligt svårt dock är att maktlös bida

att se en kär och älskad nära lida.

Tyst bar du smärtan, tills du ditt hembud fått,

tack för all omsorg, vila i frid, sov gott.

"Du fattas oss, mommo och fammo"

 

Havet ligger solblankt och speglar morgonrymden

mitt i spegeln står du på en klippas röda block.

Mil på mil av stillhet. Blott någonstans från vidden

kluckar som en klocka ett ensligt fågellock.

Fråga icke rymden hur länge skenet varar.

Fråga icke vågen vad djupets gud befallt.

Simma, simma ut i de vita sommarmolnen.

Allting är en spegling och speglingen är allt.

(Jarl Hemmer)

 

Han låter mig vila på gröna ängar;

Han för mig till vatten där jag finner ro.

Ps. 23:2

 

Det är om aftonen man bryter upp,

vid solnedgången.

Det är då man lämnar allt.

Pär Lagerkvist

 

Solen den sjunker och skuggan blir längre

dags är att skiljas och säga farväl.

Kari Rydman (övers, av Wava Stürmer)

 

Slocknat har dagens skimmer,

vinden, vågorna lägger sig till ro.

En stilla viskning hörs från träden,

allt är frid.

 

Minns mig som jag var en gång

när allting sjöng en livets sång

Minns de tankar jag då tänkte

Minns den kärlek jag er alla skänkte

 

Vårt hem är bortom graven

i ljusets sköna värld

och livet här på jorden

är blott en vandringsfärd

 

Oroas ej.

Räds ej i uppbrottstimman.

En vänlig hand

lugnt ordnar båtens segel

som för dig bort

från kvällens land till dagens.

Gå utan ängslan

ner i strandens tystnad,

den mjuka stigen

genom skymningsgräset.

(Pär Lagerkvist)

 

Gråt ej vid min grav

Jag finns i vindens sus

i blommors doft

i havets brus

och i fågelsången

omkring ert hus.

 

Så var du en länk

till en värld som var

En epok sedan länge förliden.

Och med hjärtat varmt

Och med hjärnan klar

Levde du helt i tiden

Och finge vi be om en gåva ännu

Det vore att åldras

så vackert som Du

Och möta vårt öde så värdigt

Som Du, när livet levts färdigt.

 

Högt i himlens ljusa boning där

Guds rena klarhet rår,

där är vila och försoning

utan sorg och möda svår.

Bo Setterlind

 

Du som lämnat oss

förblir i vårt hjärta

som ett dyrbart minne.

Maija Paavilainen

 

Livets dag till afton nått,

hjärtat nu sin vila fått.

 

Så skimrande var aldrig havet

och stranden aldrig så befriande,

fälten, ängarna och träden

aldrig så vackra

och blommorna aldrig så

ljuvligt doftande,

som när Du gick vid min sida

mot solnedgången

aftonen den underbara...

(Evert Taube)

 

Det är vackrast när det skymmer.

All den kärlek himlen rymmer

ligger samlad i ett dunkelt ljus

över jorden, över markens hus.

 

Jag somnar tryggt i stilla gudsförtröstan

Min själ är frälst jag räds ej dödens bud

Om än min kropp skall bli till stoft och aska

Så går ande frigjord hem till Gud.

 

Ljuv och härlig hjärtats tonkonst klingar,

lyfter mänskan upp till himlens bryn,

glad som lärkan, när på lätta vingar

sjungande hon far mot morgonskyn.

 

Ditt flitiga livsverk som minne vi har

ditt goda hjärtats råd på livets stig

du alltid kom ihåg och omsorg bar

du inget begärde endast allt du gav.

 

När Din röst har tystnat, finns ändå ekot kvar

när Dina ögon slocknat, vi alla minnen har

vi spar dem i våra hjärtan, tar fram dem då och då

så kommer Du för alltid att vara här ändå

 

Älskade rara lilla Mor

Kärast av alla i världen.

Din kärlek, omsorg och godhet stor,

skall lysa som stjärnor på färden.

Vi bäddar för Dig en sista gång

och knäpper till Tack våra händer.

Nu får Du lyssna till änglars sång.

Vid himmelens ljusa stränder.

 

Stilla sörjer gården, tyst svävar minnena

på stigar du gått.

Det går en hymn från markerna som stått

dig nära,

det går ett tack, ett hjärtats tack från dina kära.

 

Det är vackrast nar det skymmer.

All den kärlek himlen rymmer

ligger samlad i ett dunkelt ljus

över jorden, över markens hus.

Allt är ömhet, allt är smekt av händer.

Herren själv utplånar fjärran stränder.

Allt är nära, allt är långt ifrån.

Allt är givet människan som lån.

(Pär Lagerkvist)

 

Då frosten härdat marken

och löven lämnat träden

tog Leif det stora steget

från livet här på jorden

till vilan, ron och friden

där Guds välkommen ljuder.

(Göran Björk)

 

Så låt ditt segel föra

oss bort till sorglös ro,

där sol och doft och färger

och ljusa tankar bo.

(Bertel Gripenberg)

 

Allting finns blott jag ej längre finnes

allt är kvar, den lukt av regn i gräset,

som jag minns och vindens sus i träden,

molnens flykt och människohjärtats oro.

Blott mitt hjärtas oro finns ej längre.

(Pär Lagerkvist)

 

Gråt inte vid min grav.

Jag finns inte där

Jag finns i solens spegelblänk på fjorden.

Jag finns i vindens lek över sädesfälten.

Och när Du en tidig morgon

väcks av fåglars kvitter

är det min röst Du hör.

Så gråt inte vid min grav.

Jag är inte död.

Jag har bara gett mig av.

 

Du finns hos oss i fågelsången,

i stjärnenatten och soluppgången,

i blommors doft, i vindens sus

i vågens glitter och havets brus.

 

De nakna träden stå omkring ditt hus

och släppa in himmel och luft utan ända

De nakna träden stiga ned till stranden

och spegla sig i vattnet

än leker ett barn i höstens gråa rök

och en flicka går med blommor i handen

och vid himlaranden     

flyga silvervita fåglar upp.

(Edith Södergran)

 

Stark var din hand. Hjärtat fullt av kärlek

Självuppoffrande och god, lever du ljust i vart minne.

 

Stå ej och gråt vid min grav.

Jag sover ej, jag gav mig av.

 

En gång skall du vara en av dem

som levat för längesen. 

Jorden skall minnas dig

så som den minns gräset och skogarna, 

det multnade lövet.

Så som myllan minns

och så som bergen minns vindarna.

Din frid skall vara oändlig så som havet.

 

Jag vandrat smala stigarna

där sorgens törnen stinga

Mitt liv en vandring ej på rosor var.

Men hemma hos min fader

där blir sorgerna alls inga.

Då alla mina varför få sitt svar.

 

Begråt mig ej

nu är jag lycklig vorden,

min plåga slut och min ande fri.

Jag lämnar er jag älskat mest på jorden

för att hos Gud mer lycklig bli.

 

En gång skall du vara en av dem

som levat för längesen.

Jorden skall minnas dig

så som den minns gräset och skogarna,

det multnade lövet.

Så som myllan minns

och så som bergen minns vindarna.

Din frid skall vara oändlig så som havet.

 

Att dö är inte

som vi tro ibland

att som en vrakdel

spolas upp på land.

Att dö är något mer

att efter fullgjord färd

förunnas att se in i nästa värld.

 

Förutspå människors öden är lätt,

om vi nöjer oss med ett;

vi kan inte säga när, var eller hur,

men vi vet med säkerhet, att...

Dock när det skett är det inte lätt:

då, här och så kan jag tvunget förstå

- men ofattbart kvarstår, att...

 

Alla kände vi igen stämningen kring Dig

av värme, stillsam glädje och kärlek

vi som samlades kring Din bädd

när Du fyllde år häromdagen

Sådan var Du, så blev Ditt avsked

och så skall vi minnas Dig

 

Vad mer, om än din levnadsdröm

ej sekler tälja får?

du älskat härpå nordens ström

och sjungit i dess vår.

(J. L. Runeberg)

 

Gud signe Mor

för de tusen stegen,

för oss i hemmet

hon trampat har

Gud signe Mor

hon gick den tysta vägen

och alltid redo att hjälpa var.

Vår bön till den

som i höjden bor

Gud signe Mor i gravens ro.

 

Och nu är lampan släckt,

och nu är natten tyst och klar,

och nu står alla minnen upp

från längst försvunna dar.

Och milda sägner flyga

kring som strimmor i det blå,

och underbart och vemodsfullt

och varmt är hjärtat då.

(Z. Topelius)

 

Kära Mamma se ned till oss ibland

när Du från oss tagits till ett bättre land.

Sänd på himlavalvet en stjärna klar

så att vi alla minns vad Du för oss bar.

Tårar falla, ödmjukt sakta, i de spår

Du lämnat kvar

 

Jag vet att något milt

mig tar vid handen

och varligt leder

mig till strandens brädd.

Jag går ombord.

Mig vallmodoften söver.

Jag vilar trygg

och båten för mig över

till morgonljuset

på den andra stranden.

(Jacob Tegengren)

 

Var finns det hem dit sorgen icke hunnit?

Var finns den kind där tårar icke runnit?

Det är vår lott att äga och att mista,

se banden knytas och se banden brista.

 

Det susar av vemod

när banden de brista.

Det bar våra hjärtan

när en kär vi mista.

 

Sov i ro där

björkar susa

Sov i ro där

tallar stå

Sov i ro där

sol så fager

Blickar ner från

himmel blå.

 

Låt oss minnas de soliga dagar

då sorg och smärta oss fjärran var

Låt oss minnas de glädjedagar

då vi alla tillsammans var.

Du lämnar oss fridfullt och stilla

borta är oro och strid

Ej sjukdom mer gör Dig illa

nu har Du evig frid.

 

När vi Dig tackat räcker ej ord

Du var den godaste på vår jord

Du ville oss alltid så innerligt väl

Intet orätt fanns i Din själ

blott ljusa minnen i vårt

hjärta vi bär av Dig som var

och förblir oss så kär.

 

Svårt är att fatta vår saknad är stor

Vi har inte längre i livet vår Mor

fast länge vi anat vi Dig skulle mista.

Det smärtar så svårt när hjärtan de brista.

Din kärlek och godhet till oss var så stor.

Vi önskar Dig vila i frid kära Mor

Tack för allt mamma.

 

Det är en strimma hav

som glimmar grå

vid himlens rand

den har en mörkblå vägg

som liknar land

det är där min längtan vilar

innan den flyger hem.

(Edith Södergran)

 

Vinden går genom gräset

i stilla aftonstund,

med doft av konvaljer

från evighetens lund.

 

Det ar något bortom bergen

bortom blommorna och sången.

 

Var rädd om livet

det skall glädja Dig.

Var rädd om ljuset

det skall leda Dig.

Var rädd om slutet

det skall rädda Dig.

(Bo Setterlind)

 

Möda och arbete fyllde Ditt liv

Aldrig krafterna Du sparade

För Dig var plikten en säker giv

så länge dagen varade

Somnade stilla när livslågan släcktes

ett hjärta av godhet har slutat att slå

 

Vågor, lyften min båt,

låt mig glida

bort över kvällskumma vatten

långt bott mot drömmarnas kust,

den aldrig nådda.

(Jacob Tegengren)

 

Den vi saknar mister vi aldrig

Den vi älskat saknar vi alltid.

Vi mister aldrig den vi älskat

Den vi älskat älskar vi alltid.

 

Genom sorgens mörker

lyser minnenas ljus.

 

Här vi på andra stranden står

då oss sorgens budskap når.

Som blommans soldröm är livet kort

den Gud älskar han kallar bort.

 

Det är en strimma hav,

som glimmar grå vid himlens rand,

den har en mörkblå vägg,

som liknar land,

det är där min längtan vilar

innan den flyger hem.

 

Minnet lever, det kan ej jordas,

det kan ej gömmas i stoft och grus

Nej, det skall leva i fågelsången,

i blomsterdoft och i vindens sus.

 

Det är vägens mål

och där är vilans bo

och ro är där visst

för all vår längtan.

 

Det är med sorg i hjärtat

som vi idag tänker på er.

Vi delar er saknad.

 

Minnet lever, det kan ej jordas,

det kan ej gömmas i stoft och grus.

Nej det skall leva i fågelsången,

i blomsterdoft och i vindens sus.

 

Gud märker när stegen är tunga

och trötta de älskades drag.

Han märker när krafterna sviker

och hjärtat slår mattare slag.

 

Då öppnar han kärleksfullt famnen

och låter dem somna i frid.

Det är något bortom bergen,

bortom blommorna och sången.

 

Genom sorgens mörker

lyser minnenas ljus.

 

Minns mig som jag var en gång

När allting sjöng en livets sång

Minns de tankar jag då tänkte

Minns den kärlek jag er alla skänkte

 

Kär mor och farmor,

fast du inte finns här bland oss,

finns du alltig i våra hjärtan

Vi älskar dig.

 

Så många varma tankar

uti Ditt sinne fanns

ej en suck, ej en klagan

trots sjukdom som sakta kom

Minnet av Din ljusa livssyn

och Ditt lugn

skänker oss en stor tröst

Hav tack för Din stora kärlek

och alla lyckliga år.

 

När Dina steg har tystnat finns ändå ekot kvar.

När Dina ögon slocknat vi alla minnen har.

Vi spar dem i vårt hjärta tar fram dem då och då.

Så kommer Du för alltid att vara här ändå.

Tack mormor för Din kärlek och omsorg.

 

Jag är blommas kalk och sällsynt ört är jag,

från skog och kärr och berg och hav.

Och jag är lyftad högt,

och jag är slungad ned i grav.

Jag är blommas kalk."

(Gunnar Björling)

 

Oroas ej. Räds ej i uppbrottstimman.

En vänlig hand lugnt ordnar båtens segel

som för dig bort från kvällens land till dagens.

Gå utan ängslan ner i strandens lystnad,

den mjuka stigen genom skymningsgräset.,

(Pär Lagerkvist)

 

Kärleken är en stor välsignelse.

Den gör allt svårt lätt.

Den strävar uppåt som en levande låga,

en brinnande fackla

och genomtränger oskadd alla hinder

Kärleken förgås aldrig.

(Maria von Trapp)

 

Jag måste dit ut till havet igen

och himlen vid havets bryn

och allt jag begär, är ett fullriggat skepp

och en stjärna att följa i skyn,

och en fridfull sömn och en vacker dröm,

när den långa resan är över.

 

Hand i hand från ungdomsåren

Vi troget kämpat livet ut.

Delat sjukdom, sorg och strid

Delat kärlek, hopp och frid.

Vår lycka var vår rikedom.

Nu är Du borta, min hand är tom.

Tom är platsen i hemmets vrå.

Tung blir vägen att ensam gå.

 

Jag undrar om stjärnorna gnistrar

för att varje människa

en gång skall återfinna sin.

(Lille prinsen)

 

Av hela vår soliga värld

önskar jag blott en trädgårdssoffa

där en katt solar sig...

Där skulle jag sitta

med ett brev i barmen,

ett enda litet brev.

Så ser min dröm ut...

 

Vad är vårt liv? En hastigt flyktad dröm.

En rök, som skingras och för vinden svinner.

Ett vilset löv på tidens snabba ström.

En liten låga, vilken snart förbrinner.

 

I skogen där träden susar,

på stigarna där du gått.

Når vattnet mot båten brusar

och solen värmer så gott,

vi känner att du är oss nära,

vi minnas allt det goda som var.

Tack för allt vi fått lära,

för alla minnen du lämnat kvar.

 

Så vill vi tro att bortom dödens grindar,

än lyser sol, än blåser sommarvindar.

 

Jag saknar dig i kvällens tysta ensamhet

en hand i min — en vän att hålla av.

Jag saknar dig när du ej längre

vid min sida står.

Dock har jag en tröst i ordet som säger

att vi får mötas i himlen på nytt.

 

Det liv är inte längst

som längst varat.

Den levat längst

som fyllde livet bäst.

Den är ej rikast

vilken mest har sparat.

Nej, den dr rikast som har givit mest.

 

Du finns hos oss i fågelsången,

i stjärnenatten och i soluppgången,

i rosens doft, i vindens sus,

i vågens glitter och i havets brus.

För alltid.

 

Kärleken är så förunderligt stark,

kuvas av intet i världen.

Rosor slår ut ur den hårdaste mark

som sol över mörka gården.           

Mitt hjärta år ditt,

ditt hjärta år mitt

och aldrig jag lämnar det åter.

Min lycka är din,

din lycka är min

och gråtern är min när du gråter.

(Nils Ferlin)

 

Vårt liv är en vindfläkt

en saga en dröm

En droppe som faller

i tidernas ström

Den skimrar i regnbågens

färg en minut

Men brister och faller

och drömmen år slut

 

Vi höll Din hand,

vi satt vid Din sida,

vi såg Dig kämpa och lida.

Du kastade loss och for på Din sista seglats,

kvar blev vi sörjande på strand.

 

Nu finns Du hos oss i fågelsången,

i stjärnenatten och soluppgången,

i blommors doft, i vindens sus

i vågens glitter och havets brus.

 

Du styrde du ställde du ville oss väl.

Du gjorde oss allt av hela din själ.

Välsignat vare ditt minne.

 

Mors grånande huvud har lagt sig till ro,

tankar och oro fått vila.

Nu har Du gått till ett lugnare bo,

att med Far tillsammans få vila.

Sov gott kära Mor.

 

Må i Guds frid du vila

högt ovan jordlivets brus.

Minnet du lämnat skall stråla

älskat välsignat och ljust.

 

Tag gode Fader i din vård

min käre som jag saknar.

Låt honom vila på din nåd

och i ditt rike vakna.

 

I ungdomens vår i kärlek vi en gång förenats,

på ålderns höst vi tagits ifrån varann.

Låt samma kärlek oss en gång förena

på andra sidan i ett lyckligare land.

 

Sjön ligger stilla, vinden är svag..

Solen i havet försvunnit.

Du klarade grynnor. Du gjorde ditt värv.

Du alltid din farkost har känt.

Nu hemlandets ro Du har funnit.

 

Det går så fort

att leva och försvinna

att frid och oro

om varandra vinna

Att träda in genom livets port

Det går så fort.

 

Klockorna ringa så sakta till ro.

Pappa har funnit ett ljusare bo.

Aftonens stjärna lyser så blid.

Sov lilla pappa, vila i frid.

 

Vårt liv är en fläkt

en saga, en dröm

En droppe som faller

i tidernas ström

Den skimrar i regnbågens

färg en minut

Men brister och faller

och drömmen är slut

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2014-02-27 22:00
 
 
Top! Top!