www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Till trädgårdens Martha
Skrivet av Albin Wickman   
2005-05-05 05:48
Till trädgårdens Martha

En hälsning till utställningen den 10 september 1927

Nu landsbygdens Martha så skinande glad
Har lämnat sitt hem och sin möda.
Hon hastar till fest uti hembygdens stad --
Av spänning nu ögonen glöda.
Ty Marthor från hembygdens alla vrår
Till utställningsplatsen med frukter går.

Nu trädgårdens Martha belöningen får
När sommarens frukter beprisas.
Men Martha, som täppan vid stugan ej sår,
Förnimmer hur samvetet risas.
Hon stode så gärna i ståndens rad
Men äger knappast ett grönskande blad.

Visst Martha i trädgården flitigt fått gno,
När andra haft lediga stunder.
Men trädgårdens Martha, när allt börjat gro,
Fått uppleva mäktiga under.
Och medan hon grävde i täppans mull,
Hon drömde om frukt, mer dyrbar än gull.

Med futtiga slantar man köpa ej får
En frukt som förnyar ens sinne.
När trädgårdens Martha till visthuset går
Hon gripes av sommarens minne.
När frukten se’n prålar på hemmets bord,
Känns doften av sommar och fädrens jord.

Jag fattar så gärna din valkiga hand
Du Martha som grävt uti jorden.
Din gärning den gagnar vårt fädernesland
Långt mer än de dådlösa orden.
Ty vet, att vår Herre, som växten ger
Med välbehag till ditt arbete ser.

Albin Wickman
29.01.1896-23.08.1971

(Öb 09.09.1927)

Senast uppdaterad 2005-09-19 11:38
 
 
Top! Top!