www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Sensommar
Skrivet av Joel Granvik   
2005-05-05 06:50
Sensommar

Prolog vid T.U.F:s sensommarfest
den 20 augusti 1933 
av Joel  Granvik


Nu bärgar bonden sin säd och gröda
och sommarn sjunger sin svanesång.
Och svalor, mätta av sol och föda,
begrunda livet och tidens gång,
där de på dallrande trådar skockas,
när skördefolket till åkern går.
Från svala skogen, där bären plockas,
barnsång och jubel vårt öra når.

När solen sjunker och kvällen skymmer
dunlätta dimmor i dalen stå,
ock skördefolket fritt från bekymmer
från dagens mödor mot hemmet gå,
då röker rian vid insjöviken,
och månen brinner vid himlens bryn,
då blommar tjusande romantiken,
i unga hjärtan runt om i byn.

Men hösten kommer allt mera nära,
dess svaga vingslag  var afton ren
om köldens närhet oss budskap bära,
om mörkret minner oss var och en.
Snart lyfta hemgårdens svalor vingen
och flyga bort från vår karga nord.
Bofinkar, siskor och sånghämplingen
de söka snart också bättre bord.

När hösten kommer och döden kräver
sin stortribut uti lövrik trakt,
då blir det ödsligt där bonden gräver
och grått där förr det var blomsterprakt.
Då få vi ensamma, tunga stunder,
som dock behövas för litet var,
ty  utav samtidens stora under
är du och jag nog mest underbar.

Då födes ungdomens heta trånad
och lyckodrömmarnas blå chimär,
och ofta spinns då den fina spånad,
som unga hjärtan förenar här.
Och över allting, då mörkret trycker,
och elden slocknat uppå vår härd,
 vi spana uppåt, till dess vi tycker
oss se en solglimt från ljusets värld.

(Öb 24.08.1933)

Senast uppdaterad 2005-09-19 11:38
 
 
Top! Top!