www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Prolog
Skrivet av Erik Granvik   
2006-11-03 21:51


  PROLOG

vid Terjärv hembygdsförenings sommarfest
den 14-15 juli 1945

av ERIK GRANVIK

 

Låt blicken glida över denna hembygd

i högstämd juli, när den rikt är skrudad

i praktfull blomning och i frodig grönska,

när solen slösar med sitt ljus, sin värme

och milda vindar fläktar ifrån söder.

Du känner då att ingenstans på jorden

du funnit än en tillflykt såsom denna.

 

Varhelst du sökte världslig lycka finna

i unga år, då hemmet syntes torftigt,

du fann den inte alltid hel och äkta.

Men minnen ifrån sälla barndomsdagar

flöt samman till en drömbild i ditt inre,

vars silvrigt rena skimmer längtan födde.

Det var en bild med endast få detaljer,

som återkom var gång med större skärpa:

- Din hembygd och ditt barndomshem i centrum

med blommande syren och rönn på gården

och uthuslängan, ganska grå av åren,

en kulle och en sjö med båt vid stranden,

en sädesåker gungande för vinden,

en gärdesgård, en hage och en skogsrand,

vars mörka bälte omgav hela bygden.

Däröver välvde sig en himmelskupa,

din barndomshimmel, klar och eterblå.

 

Visst var din drömbild undersam och fager

av idel ljusa minnen sammanfogad

och vackert lysande som kvällens hägring.

Men bilden, den i dag ditt öga fångar,

är vackrare ändå, ty ingen längtan

och ingen mänsklig fantasi kan skapa

en bild så skön och hel som originalet.

Se alla bygdens gårdar, små idyller

med äppelträd och blommande rabatter,

se lunden med dess svala middagsskugga,

se skogen med dess raka furustammar,

se åkrarna med tunga ax, som bugar,

se insjön där med vågors glada glitter

och se konturerna av bygdens tempel,

där det skymtar mellan vita björkar,

och du känner då en andaktsstämning

och själens lyftning inför allt det sköna.

 

Och i tacksamhet och helig vördnad

går tankarna till hädangångna fäder

som vilar där i mjuka hembygdsmullen.

Du hör den vind som susar svagt däröver,

förtäljande om deras gamla seder,

om deras långa arbetsdag och möda,

om deras prövningar, om hårda tider,

om deras lit till Gud i mot- som medgång.

 

Må denna ljusa bild som här du skådar

för alltid stanna kvar uti ditt minne.

Må den förplikta dig att alltid vårda

med nit och omsorg denna sköna hembygd,

att alltid hedra dina fäders minnen

och tacka Gud i alla livets skiften.

Senast uppdaterad 2006-11-03 21:52
 
 
Top! Top!