www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Ein pensionärs läkarundersökning
Skrivet av Jörgen Lillrank   
2007-07-13 19:11

Ein pensionärs läkarundersökning

(På Karleby-Nedervetil-dialekt)

 

Kroppi e gambel å i ruko stzick
Ja kan varken virk eldär stick
Knäädä värker å axla e styv å sår
Å int naan tycker synd om mä,
å frågar ho ja mår
.

Ischas har ja som strålar ut i lååra
Kan hä vaal betar mä ååra?
Tååna ä sneid och arma domnar,
ja gråter på kvälda, allt tills ja somnar.

Fingra ä styv å höfta ä sliti,
å i vaade ha en hund biti,
he lämna kvar ein storan ärr,
som osåras och vaal bara värr.

Åderbråck ha ja yvi heila beina,
allt från fötre upp ti greina.
Hövå värker och i stootååna ha ja fått djikt,
Tror läkare he vaal na betär på langan sikt?

Löständrä skavar och blindtarme to di taan,
ruko an maga ha ja hadd allt saan.
Ansikte e rö åv prickona,
he ä säkert ein virus, sa flickona.,

Ja har fullt mä liktååna undi fötre,
och ein djävloan värk från tandrötre.
Nacksenona lär vara allt för kort,
och håre halder på å falder bort.

Njura fungerar int helder na meir,
å ja hör knappt va foltsi seir.
Gråstarr ha ja fått på båda ögona
å så ha ja vaali allergisk mot hönona.

På nacka har ja stora böllda,
och föträ svällder mot kvällda.
Ja är alltjämt tröitto och svag,
och tål int tess na drag.

 Nu tå ja ha räkna upp en deil,
va tror du ja kan ha för feil?...
Är kanstje sändjä min för mjuk ,
elldär halder ja reint åv å vaal sjuk.
 

Jörgen Lillrank

Senast uppdaterad 2007-07-13 19:15
 
 
Top! Top!