www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Guds röst
Skrivet av Tyko Hedlund   
2007-09-04 19:29
GUDS RÖST

Motto: »Giv mig, min son, ditt hjärta,
och låt mina vägar behaga dina ögon.»
Ordsp. 23: 26.


I världen höras tusen rösters ljud,
men bland dem alla ljuder en från Gud,
en röst, som talar olikt alla andra.
Den är ej högljudd såsom dårens tal
men tvingar den, som lyssnar, till ett val
och visar vägen, som vi böra vandra.

Guds egen röst går genom världens brus
och söker väg till hjärtats dolda hus,
till mänskoanden, som fått plats därinne:
»Min son, min son, ditt hjärta giv åt mig!
Jag vill för evigt, evigt äga dig
och skänka frid, oändlig, åt ditt sinne.»

I livets skickelser av många slag,
som mota oss med fröjd och sorg var dag,
vill Herren tala till vår tröst och tuktan.
Och med det ord, som han från ovan sänt
och himmelskt ljus i världens mörker tänt,
han leder oss till tro i Herrens fruktan.

Förlorad son, som följt sitt hjärtas bud
och gått på egna vägar bort från Gud,
fick höra rösten till sitt hjärta tala.
Guds egen stämma, klädd i nödens hamn,
bad honom skynda till sin faders famn
och vakna upp från syndens rus och dvala.

»Min son, min son, giv mig ditt hjärtas tro,
så får din ande skörda frid och ro,
och livets mening och dess mål du finner»
Så manar han, som har oss livet skänkt
och på vårt väl av evighet har tänkt,
Han, i vars hjärta evig kärlek brinner.

Men giv dig helt, ty så han själv sig gett
uti sin Son, som frälsning oss berett
och banat vägen, som till himlen leder.
Låt dina ögon akta på hans väg,
så leder Herrens Ande dina steg
och sig en boning i ditt hjärta reder.

Då älskar du din Gud, som älskat dig,
och vandrar glad uppå hans budords stig,
som helar bristerna och syndens smärta.
Du funnit vilan vid din brudgums bröst
och fröjdar dig var gång, du hör hans röst:
 »Min son, min dotter, giv åt mig ditt hjärta.»

Tyko Hedlund

Senast uppdaterad 2007-09-04 19:33
 
 
Top! Top!