www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Se, jag gör allting nytt!
Skrivet av Tyko Hedlund   
2007-09-04 19:47
SE, JAG GÖR ALLTING NYTT!

Tack för det löftet, Jesus kär,
att allt skall bliva nytt,
att jordens sorg och nöd engång
skall bli i frid förbytt.
Här tryckas vi av synd och strid
och ängslan tär vår ro.
Men det är gott, o Herre kär,
att på ditt löfte tro.

Vad du har sagt, det rubbas ej,
fast himlarna förgå,
ty du är själv den fasta grund,
som evigt skall bestå.
Ditt ord, o, Jesus, är vårt värn
mot jordens nöd och ve,
tills vi i härligheten där
få dig i klarhet se.

Du alltid gör, vad du har sagt,
din hand förvandlar allt.
Till liv och frid du föda kan
det hjärta, som var kallt.
Och allt, vad här oss trycker än
av syndens makt och dåd,
kan du, o, Jesus, göra lätt
med kraften av din nåd.

Så prisa vi ditt namn med sång
och glädja oss därvid,
och vänta av ditt löftesord
en ny och härlig tid.
Då tära icke synd och strid
och ängslan mer vår ro.
— Ja, det är gott, o Herre kär,
att på ditt löfte tro.

Tyko Hedlund

 
 
Top! Top!