www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Gud är när
Skrivet av Tyko Hedlund   
2007-09-04 19:51
GUD ÄR NÄR

Uti helgedomen bor han,
ej med händer gjord,
bor uti ett mänskohjärta,
öppet för hans ord.
Herren Gud är själv därinne
med sin nåd och frid,
fastän hjärtats känslor tala
blott om synd och strid.

Om vårt hjärta oss anklagar
för vår synd och brist,
talar Gud om sin försoning
skänker frid föivisst:
då för honom vi bekänna
ödmjukt all vår skuld,
skall hans nåd så väldig vara,
som han själv är huld.

Herren bor uti ett hjärta,
öppet för hans ord.
Men, där Herrens ord föraktas,
blir han aldrig spord.
Uti ordet Anden talar,
väcker, straffar, lär.
Han de sorgsna milt hugsvalar,
viskar: »Gud är när».

»Gud är när», det ordet tröstar
i all nöd och sorg.
Vad mig än i världen möter,
är Gud själv min borg.
Ännu sist, då döden nalkas
 med sin dystra här,
fruktar jag ej för hans anfall,
ty min Gud är när.

Tyko Hedlund
 
 
Top! Top!