www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Vem kan bestå?
Skrivet av Tyko Hedlund   
2007-09-04 19:54
VEM KAN BESTÅ?

Om du till doms vill gå,
och ej kan dig förbarma,
vem kan för dig bestå,
o Herre, bland oss arma?
Ty ingen finnes här,
om rätt för nåd skall gå,
som utan fläckar är,
hur from han synas må.

Till doms ej värdes gå
med någon så på jorden,
att ej din nåd vi få,
som är vår frälsning vorden.
O Herre, var oss huld,
barmhärtig mot oss var.
Förlåt vår synd och skuld,
som Jesus burit har.

Med hans rättfärdighet
i tron oss värdes kläda.
Och i hans helighet
låt oss för dig framträda,
Då kunna vi bestå
inför din helighet
och utur tiden gå
till salig evighet.

Tyko Hedlund

 
 
Top! Top!