www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Var stilla för Herren
Skrivet av Tyko Hedlund   
2007-09-04 20:00
VAR STILLA FÖR HERREN

Var stilla för Herren, hav tålamod blott,
och hjälp skall du få av hans händer.
Vänd om från de vägar på vilka du gått
att söka din frälsning och honom försmått,
som frälsning av nåd till oss sänder.

Sätt icke din tillit till människoarm
och ej till din egen förmåga.
Lyss icke till lögnaren uti din barm.
Hans tal är blott falskhet, som bringar dig  harm,
och ofärd, som vållar dig plåga.

Bliv stilla vid ordet, då fiendens makt
dig tränger och hotar förgöra.
Vänd blicken mot Herren och noga giv akt,
vad han om vår frälsning i ordet har sagt,
så skall han till seger dig föra.

Bliv stilla vid korset, och då skall du se,
att fienden redan är slagen.
Där stillas all oro, där lindras allt ve,
där får du blott tack åt din Frälsare ge,
som dog för din frälsning den dagen.

Tyko Hedlund


 
 
Top! Top!