www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Kom!
Skrivet av Tyko Hedlund   
2007-09-04 20:02

KOM!

Kom, broder och syster, att dela den lott,
som Gud oss berett i sitt råd.
Dröj icke så länge, att dagen förgått,
och natten fördöljer hans nåd.

Vill Jesus du följa och tjäna så kom,
kom broder och syster i dag.
Och vänd från de slippriga vägarna om
att vinna Guds goda behag.

Du har ju ej fröjd eller vila ändå
i världen bland lustarnas brus.
Ty där kan ditt hjärta Guds frid icke få
och ögat ej skåda hans ljus.

Allenast hos Gud har min själ funnit ro,
i Jesus jag salighet fick.
Med ordet och Anden han skänkte den tro,
som fram till Guds nådastol gick.

Där har jag min vila, där trives jag bäst,
där lägga sig lustarnas brus.
Där vill jag förbliva min Frälsares gäst,
tills evigt jag bor i hans hus.

Tyko Hedlund

 
 
Top! Top!