www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Min längtan och min väg
Skrivet av Tyko Hedlund   
2007-09-04 20:05
MIN LÄNGTAN OCH MIN VÄG

Mitt hjärtas längtan genom tiden går
från livets strid och oro till Guds rike,
där himmelsk frid och sällhet evigt rår,
och syndaren blir Jesu Kristi like.

Här gäller än att kämpa helig strid
i Herrens kraft mot synd i egen vilja.
Och här på jorden blir det aldrig frid,
ty ondskans makt vill stads från Gud mig skilja.

Jag klagar ej, om striden ock blir hård,
är ej förlorad, är ej övervunnen,
så länge Jesus håller om mig vård,
och jag får dricka ur den öppna brunnen.

En stridens väg är vägen till Guds ro,
och ingen krönes, som flyr bort från striden.
Men segern vinnes genom Kristi tro,
och trons rättfärdighet oss skänker friden.

Så går min längtan tyst mot himlens rand
till fridens hem, där segerkronan väntar.
Men vägen leder genom stridens land,
tills fridens klockor uti Salem klämtar.

Tyko Hedlund

 
 
Top! Top!