www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Lägg milt dina händer på mig
Skrivet av Tyko Hedlund   
2007-09-04 20:08
LÄGG MILT DINA HÄNDER PÅ MIG

Helige Gud, i bävan jag ser mot din himmel.
Fläckad av synden jag går i jordlivets vimmel.
Fattig och naken jag träder med skam inför dig.
Helige Gud, lägg milt dina händer på mig.

Helige Gud, låt ännu din kärlek få tala.
Tänk ej på syndernas mängd, låt nåden hugsvala,
Synderna bär jag i Frälsarens namn inför dig.
Helige Gud, lägg milt dina händer på mig.

Helige Gud, låt Anden, som samvetet väcker,
skänka mig liv och den frid, som ditt löfte mig räcker.
Strömmen av nåd och försoning, som vattnar din stad,
rene min själ och göre av hjärtat mig glad.

Helige Gud, låt ännu min själ och min tunga
prisa ditt härliga namn och fröjdefullt sjunga,
tills jag för evigt i himlen står frälst inför dig,
och dina händer signande vila på mig,

Tyko Hedlund

 
 
Top! Top!