www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Ordets kraft
Skrivet av Tyko Hedlund   
2007-09-04 20:10
ORDETS KRAFT

Ett ord av Jesu mun kan dödens välde stäcka.
Ty han är livets brunn, vars flöden liv uppväcka.
Varhelst hans ord i tro och lydnad finner jord,
blir ordets kraft och råd i livets lägen spord.

Hans ord är sanningen, som varar alla tider
och bär till varje rum, så långt som solen skrider.
Det släcker feberns glöd och helår syndens sår.
Det skänker liv i död och gör av vintern vår.

Först tro och sedan se, vad Herrens ord uträtta,
den vägen leder Gud, och det är nog den rätta.
Tro vad omöjligt syns, så bjuder Herrens bud.
I tron du rikligt får välsignelse av Gud.

Så låt, o Gud, ditt ord vår hjälp i nöden vara.
Låt det på varje rum din nåd och makt förklara.
Kom ned förrän vi dö; fräls oss från synd och ve.
Giv själv åt oss den tro, som du hos oss vill se.

Tyko Hedlund

 
 
Top! Top!