www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Adventsklockorna
Skrivet av Tyko Hedlund   
2007-09-04 22:07
ADVENTSKLOCKORNA

Kring snövita vidder gå toner
av adventsklockornas ljud.
De bära från högre zoner
ett bud från urtidens Gud.
Guds löften de ringa samman
från fjärran forntid och när,
de sjunga i fröjd och gamman:
»Han kommer, som var och är».

Snart ringa klockorna samman
till gudstjänst i Betlehem.
Dit kallas vi allesamman
att blanda vår ton med dem
och skåda i barnasinne
 »Guds härlighets återsken»,
som kom, då tiden var inne,
till oss så skär och så ren.

De sjunga, att dagen är nära,
Guds härliga frälsningsdag,
då Kristus i makt och ära
skall vinna sitt stora slag,
då mörkret för evigt skall vika
och lämna sin trygga borg
med nöd och ångest tillika,
och flykta skall synd och sorg.

Så klinga de klockor alla
i himlar, på hav och jord
om honom, som skall befalla
i kraft av sitt namn: »Guds ord».
De väcka vår längtan och aning
den signade adventstid,
de giva vår själ en maning
och  bjuda: God jul! Guds frid!

Tyko Hedlund

Senast uppdaterad 2007-09-04 22:35
 
 
Top! Top!