www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Julgranen
Skrivet av Tyko Hedlund   
2007-09-04 22:27
JULGRANEN

Nyss ung och grön hon stod bland skogens träd
tills så en dag hon blev till marken slagen,
Hon gav sitt liv för sådd av ädel säd
och blev, en fånge lik,från frihet tagen.

Till glädje granen blev på glädjens dag
för barnen, som kring henne trådde dansen.
Och åt envar hon skänkte sitt behag.
Hon krydda blev för tårtan och för kransen.

Där så hon stod i salen som en brud
med glitterslöja, ljus och äppjen röda,
hon minde om den rikedom, som Gud
i »Krubbans barn» har låtit överflöda.

Då julens fest i hemmet nått sitt slut,
och barren ifrån granens grenar falla,
då bäres hon från högtidssalen ut,
berövad sina ljus och glitter alla.

Från äreplatsen får hon stiga ned
att vissna, glömd av dem, som glädje fingo.
Ej värd hon var att mera räknas med
då de från fest till livets marknad gingo.

Med vemod ser jag granens hårda lott:
Hon offrat allt och får blott otack skörda.
Men så hon liknar mer vår Herre blott,
som gav sitt liv och burit all vår börda.

Han bäres ofta liksom granen bort
från högtidssalen i ett mänskohjärta.
Då blir därinne julens fröjd så kort
och lämnar kvar blott vemod, sorg och smärta.

Tyko Hedlund

Senast uppdaterad 2007-09-04 22:35
 
 
Top! Top!