www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Vid årsskiftet
Skrivet av Tyko Hedlund   
2007-09-04 22:30
VID ÅRSSKIFTET

Tiden ilar, åren svinna,
växlingar av sol och dimma
följa jämt den åt.
Mänskolivet, rikt på skiften,
följs av tidens lag till griften,
bär på fröjd och gråt.

Väktare, vad lider natten?
Seglaren på mörka vatten
mot sin stjärna ser.
Skall ej dagens morgon randas,
dag, som ej av skymning blandas,
då ej tid är mer?

Världens oro, flärd och ävlan,
hindra vill vår andes tävlan
att sin krona nå.
Tidens konung hjälp oss bjuder,
manande hans stämma ljuder,
medan åren gå.

Har mitt högsta goda varit
under dagarna, som farit,
Jesus och hans nåd?
Var Guds vilja stads den stjärna,
som jag följde glatt och gärna
uti råd och dåd?

Låt, o Herre, än en strimma
utav nådens solsken glimma
på den väg jag gick.
Säg, att du min synd förlåter,
då uti din famn jag gråter.
Led mig med din blick!

Vad du än må taga, giva,
låt det nya året bliva
dock ett nådens år.
Lär mig bättre älska, tjäna
och min hand med din förena
uti »Fader vår.»

Tyko Hedlund

Senast uppdaterad 2007-09-04 22:35
 
 
Top! Top!