www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Livets källa
Skrivet av Tyko Hedlund   
2007-09-05 00:29
LIVETS KÄLLA

Jesus har segrande uppstått från döden,
krönt med odödlighet lämnat sin grav.
Människosläktet han räddat ur nöden,
nåd och försoning var gåvan, han gav.
Nu kan i honom vi uppstå till livet,
dela den seger och ära, han vann.
Allt för vår räkning i honom är givet,
frälsa, förlossa och helga han kan.

Salighetsklippan är lagd, som ej viker,
dödsflodens vågor slå fåfängt mot den.
Jesus är trofast, han aldrig oss sviker,
om vi förbliva hos honom, vår vän.
Salighetskällan är öppnad för världen,
frälsningens källsprång där möter envar.
Ingen behöver mer törsta på färden,
vatten tillfyllest den källan ju har.

Kom, du som törstar, ty här finnes vatten,
liv han dig ger och uppståndelsekraft.
Ljus du här finner, som famlar i natten,
glädje, som du uti världen ej haft.
Segern i Jesus har allt åt oss vunnit,
öppnat oss himmelens rika förråd.
Den, som i honom sin salighet funnit,
han har fått fäste i Gud och hans nåd.

Tyko Hedlund

Senast uppdaterad 2007-09-05 00:40
 
 
Top! Top!