www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Pingst
Skrivet av Tyko Hedlund   
2007-09-05 00:40
PINGST

På ett berg uti Judeen
står en dag i samlad tropp
några män med solbrynt panna
skådande mot himlen opp.
Längtan fyller deras sinnen,
längtan efter Andens vår.
Kraft av höjden Mästarn lovat,
då han bort ifrån dem går.

Uti tro på detta löfte
gå de till Jerusalem
med stor glädje, ty de äga
nu i himmelen sitt hem.
I en tempelsal de böja
sina knän i hopp och tro,
bidande, som åkermannen
väntar att se kornet gro.

I Jerusalem de dröja,
gå till templet dag för dag.
Och så nalkas skördefesten,
stadgad uti Mose lag.
Pilgrimer i stora skaror
komma till Guds stad och berg
för att offra förstlingskärven
utav grödans must och märg.

Klädd i festskrud prunkar staden
lik en brud i solens brand,
och i festdräkt gå rabbiner,
bära tofs och breda band. —
Men i tempelsalen höja
lärjungarna bönens ljud;
bära fram sin stora längtan
inför sina fäders Gud.

Medan bönens offer tändes
denna morgon i Guds hus,
ringa himlens klockor samman
med ett mäktigt dån och brus.
Andens vind uppfyller rummet,
där församlingen var ställd,
och på var och en sig sänker
andetungor som av eld.

Över stadens torg och gator
hördes ljudet vitt omkring.
Och då folket sig församlat,
hör det underbara ting;
Främlingar, som gästa staden
ifrån när och fjärran ort,
få av Herrens vittnen höra
på sitt språk, vad Gud har gjort.

Lärjungarnas hjärtan vunnit
genom Anden ljus och kraft,
och med hast de lämnat rummet,
där sin bönestund de haft.
Petrus, utav Anden manad,
talar uti Jesu namn.
Av hans ord tretusen själar
funno väg till fridens hamn.

Elden lyser, värmer, renar
och förvandlar alla ting.
Så gör även Herrens Ande
med var själ på jordens ring;
där ett hjärta sig upplåter
och i bön hans hjälp begär,
för han det till vägen åter
och Guds goda vilja lär.

Uti Andens kraft det bäres
än till världen, korsets bud:
om vår synd, som för till döden
och den nåd, som finns hos Gud.
Förstlingskärven, som blev offrad
uppå Golgata, har skänkt
rik välsignelse åt världen,
mer än någon mänska tänkt.

Helga pingstvind blås på jorden,
Andeflamma, tänd ditt ljus!
Låt oss ännu få förnimma
kraften av ditt dån och sus!
Uppväck varje själ, som sover
otrons sömn i syndens garn,
och från alla folk och länder
samla Guds kringströdda barn!

Tyko Hedlund

Senast uppdaterad 2007-09-05 00:40
 
 
Top! Top!