www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Nåd
Skrivet av Tyko Hedlund   
2005-05-28 00:50

NÅD
 

Nåd är ett kort men dyrbart ord i Skriften,
ett ord, som uppbär allt, vad Gud har gjort.
Nåd följer oss från vaggan och till griften
i alla livets växlingar och skiften
och sträcker sig till varje tid och ort.

Som gräs på marken äro våra dagar:
vi blomstra kort och vissna snart igen.
Guds nåd ej följer växlingarnas lagar,
all världens synd och skuld ej den försvagar,
ty nåden är så hög som himmelen.

Långt förr än världen, fanns där i Guds hjärta
hans älsklingstanke, bidande sin tid.
På korset strålande i färger bjärta
den uppenbarades i död och smärta,
då Jesus av Guds nåd gav världen frid.

Det ordet nåd till himmelen upphöjer den,
som i anden fattig är för Gud,
men nedslår allt, som egen storhet röjer,
och som med mänsklig godhet sig förnöjer
föraktande i otro nådens bud.

Guds nåd är kraft att helig vandel föra,
och uti striden är den sköld och svärd.
Den ger oss lust att Herrens vilja göra,
då frestelserna vilja oss förföra,
och skiljer hjärtat ifrån synd och värld.

Guds nåd är vilan, vandringen och vägen,
som han oss gett för färden till vårt hem.
Guds nåd är nog för oss i alla lägen,
och bruka vi den till vår frälsning trägen,
vem kan oss skilja från Guds kärlek — vem?

Tyko Hedlund

Senast uppdaterad 2007-09-23 08:24
 
 
Top! Top!