www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Doptecknet
Skrivet av Tyko Hedlund   
2005-05-28 01:01

DOPTECKNET


Jag äger ett kors, fast osynligt jag bär det,
ett kors, som jag fått för min fattigdoms skull.
Det korset är mer, än vad äran och svärdet
kan vinna av ordnar och kors utav gull.

Långt förr än min arm kunde brukas i striden
och förr än min tanke en höjd kunde nå,
där späd och försvarslös jag låg uti tiden,
blev korset mig givet med inskriften på.

Jag fick det för intet, alldeles för intet,
och dock är det värt mer än himmel och jord.
Ty han, som av godhet och kärlek mig skänkt det,
bär världen och allt med sitt eviga ord.

Ej för vad jag var, men för vad jag skall bliva,
blev korset som insegel satt på mitt bröst.
Ty konungen ville med korset mig giva
mot världen en borg och för hjärtat en tröst.

Så vill jag det korset i evighet akta
och prisa hans nåd, som det skänkte åt mig,
i ljuset från ordet det alltid betrakta
och vandra med korset på lydnadens stig.

Tyko Hedlund

Senast uppdaterad 2007-09-23 08:26
 
 
Top! Top!