www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Guds barn
Skrivet av Tyko Hedlund   
2005-05-28 01:06

GUDS BARN

 
Jag är Guds barn. Han är min far.
I honom jag min tillflykt har.
Hans kärlek gav mig denna rätt,
och ingen makt kan ändra det.

Jag är Guds barn. Han detta namn
mig gav och slöt mig i sin famn.
Hans ende Son jag fått till bror,
och i min Faders hus jag bor.

Jag är Guds barn, ej legodräng,
som trälar på sin husbonds äng.
Min Fader ger i överflöd
ifrån sitt förrådshus mig bröd.

Jag är Guds barn. Vad härlig lott
en vilsegången slav har fått!
En slösare i syndens land
fått dubbelt gott av Herrens hand.

Jag är Guds barn och vill ej då
på egna vägar mera gå.
De leda till det land och bo,
där ingen själ kan äga ro.

Jag är Guds barn. Han älskar mig.
Han älskar alla, älskar dig.
Kan någon då med vredgat sinn’
stå vid Guds dörr och ej gå in?

Tyko Hedlund

Senast uppdaterad 2007-09-23 08:26
 
 
Top! Top!