www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Svenska dagen 1908
Skrivet av K.Wallén   
2008-05-01 22:53

Svenska Dagen 1908

Av K. Wallén

Ljud högt, mitt svenska modersmål,

Kring Finlands skär och stränder,

norräna språk med klang af stål,

du stöd för nordens länder!

Åt hjältars dåd, åt barnets bön

Och tankar gaf du vingar.

Stå fast som fyr´n på klippans krön,

ljud klart som fröjdsång klingar!

Om vågor villa rasa,

stormar gny och bränningarna brusar,

ej skall för deras hot du fly.

Din grund kan ingen grusa.

 

Så klinga tryggt vårt modersmål!

Dig mäktar tid ej döfva.

Du lede oss mot höga mål!

Din kraft skall ingen röfva.

För sanning, ljus och menskorätt,

du än som förr må strida;

men lögn och mörker, ondskans ätt,

må brytas, krossas, kvida!

Från klippans branta krön

du kastar ut som förr ditt ljus i natten,

och lyser seglarn fram sin väg

hän öfver mörka vatten.

 
Senast uppdaterad 2008-05-01 23:01
 
 
Top! Top!