www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Sabbatsmorgon
Skrivet av Matts Byskata   
2008-10-17 23:24


SABBATSMORGON

Matts Byskata

Det är som himmelsk ton vi höra
i stilla sabbatsmorgonstund
Då tempelklockors ljud vi höra
som kallar oss till gudstjänststund

Vi hört så många gånger förr
de helga klockors välkomstton
Kom, ännu står öppen helgedomens dörr
och Herren möter oss som förr

Vi minns ännu så mången kvinna, man
som flyttat hem från jordens larm
I himlen sjunga de sin sabbatspsalm
om Jesus Krist, Guds offerlamm

De vandrat upp till Herrens tempelgård
i medgångsdag och sorgtyngd år
I hungerns tid och krig så svår
de fingo tröst i templet då

Den sista tjänst ger oss kyrkan då
när vi kall och blek bärs ditin på bår
Så hjälp oss Herre nå din sabbatsro
som nådelön för den som på dig tror

Senast uppdaterad 2008-10-17 23:26
 
 
Top! Top!