www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Den blinda
Skrivet av Aina Lagus   
2008-10-27 18:35

Den blinda
Ett livs historia

I ständigt mörker sitter hon,
Den åldriga, vid härden.
Hon ej av världens oro vet,
Av fåfängan och flärden.

Du oförnöjda du, som man
Hör utan orsak klaga,
Kom  skåda  här den blindas lott,
Hör hennes levnadssaga!

Sitt hela liv från unga år
Hon blott för andra levat.
I kärlek, självförsakelse
För dem arbetat, strävat.

Hon re´n i sitt föräldrahem
Som barn — blev  van vid detta:
Att andra tjäna, glömda värv
Och sysslor väl förrätta.

Vetgirig och begåvad hon
Tillfälle sökte finna,
Att kunskap få, men tid därtill
Hon sällan kunde vinna.

Hon äldst var ibland syskonen,
Ej fick hon länge bliva
Vid boken; sent om kvällarna
Hon lärde läsa, skriva.

Hon tillhör den re´n flydda tid,
Då flickan fick försaka
All högre bildning, knappt hon fick
Av kunskapsträdet smaka.

 „Med läsning öd ej tiden bort”,
Min flicka, lagen lydde.
En ny tid kom väl småningom,
För henne ej den grydde.

Re´n sjuklig från de späda år,
All ungdomsfröjd berövad,
I stilla undergivenhet
Hon tidigt blivit övad.

Ej jordisk kärlekslycka hon
Har någonsin erfarit,
Att obemärkt få gagna blott
All hennes sällhet varit.

Och när de andra flugit bort
Från boet — hon allena
Sin gamla moder, även blind,
Fick vårda, stöda, tjäna.

I fattigdom och tarvlighet
Hon all sin tid har levat,
I allt sig själv försakat och
Att andra hjälpa strävat

Sist småningom med häftig värk
Hon synen blev berövad,
Re'n då av år och sjukdom böjd,
Ja, hårt hon blivit prövad.

Nu är hon ensam i sin natt,
De gamla rummen öde.
Föräldrarna och syskonen
Re´n länge varit döde.

Hon dock så nöjd och tålig är.
Hon Herren sökt och funnit,
Sin skatt hon uti himlen har.
I Gud hon tröst har vunnit.

Till ljusets hem han henne snart
Skall kalla ifrån nöden.
Han solen är i hennes natt,
Och hennes liv i döden.

Aina Lagus

Ur "Människovännen" 5.3.1915

Senast uppdaterad 2008-10-27 18:41
 
 
Top! Top!