www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Vårdträdet
Skrivet av Ernst V.Knape   
2008-12-08 20:45
Vårdträdet

Av Ernst  V. Knape

Nej, känn dig ej  ensam och övergiven
du svenskman i Finland,
fast fränder förneka och hatet gror.
Smälter din skara ock samman,
sjung då de trogna tillhopa
här på den mark, där du bygger och bor!
Sjung då de starke samman!

Stam, du är vårlind på tunet,
ensam och stark.
Gräsen gro i din skugga,
solvarv komma och dugga
solregn på skuggig mark.
Vårdträd, vårlind, stå stark!

Solvarv och sekler komma och gå.
Släkten under din krona
älska, hata, frukta och slå,
kivas om gården, om egen rå
kring tunet.

Vårdträd, vårlind,
hägna din hemgård!

Här slog du rot i jorden,
kronan slog valv över tunet,
hem gav du här för vilsna
irrande skaror med frågande röster,
skaror från norr och från sunnan och öster

Vårdträd,  vårlind,
skydd ger du ännu i dag,
skydd för de unga som växa,
yvas och växa,
vila för stark
och skydd för svag.

Vårdträd, vårlind,
nu susa all sommarens, sånger,
nu vajar var grönskande fana
i midsommardagarnas tid.
Vårdträd, vårlind,
låt sångerna susa och samla
till tunet unga och gamla
kring stammen!

Vårdträd, vårlind!
Grenar brytas och brista;
dag, som är, är ej sista.
Lyft din krona och hör :
runt kring hagar och lid
sånger spela och leka,
starka och veka;
lyss! det är hembygdens mäktiga kör
i den stigande sommarens tid.

Nej, känn dig ej  ensam och övergiven
du svenskman i Finland,
fast fränder förneka och hatet gror.
Smälter din skara ock samman
sjung då de trogna tillhopa
här på den mark, där du bygger och bor!
Sjung då de starke samman!


Festdikt vid Svenska Folkskolans Vänners
6.  allmänna säng- och musikfest i Helsingfors
den 24 juni 192o.

 
 
Top! Top!