www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Den gamla byn
Skrivet av Joel Rundt   
2008-12-08 20:53
Den gamla byn

Av Joel Rundt

Jag ser den gamla byn vid ån,
där under soligt sus
av hundraårig rönn och hägg,
som skugga gavelröst och vägg,
i helg och söcken jordens son
bor tryggt i eget hus.

Hur lugn är denna slutna grupp
av hus av åldrigt trä,
som skimra mörknade och grå,
hur rotade och fast de stå
som vuxna under åren upp
i höga vårdträns lä.

Jag ser den trygga bonden gå
med sävligt säkra steg
längs åkervägens gröna vall
och sedd mot ängens mjuka svall
en fast gestalt i ljuset stå
bland säden på sin teg.

Du gamla by, du gröna fält,
det blommar säng kring er,
en sång med markens gröda släkt,
som väver toner i sin dräkt
så oförmedlat, klart och grellt,
som ängens blomlid ler.

Du bruna, nötta byfiol,
när stråken rör din sträng,
i halvtförgäten melodi
får liv den skära poesi,
som glimmar under sommarsol
på bondens gröna äng.

Du får ej dö, du bygdens lek,
du sång från fält och by.
För mycket fornt har ren förötts
du måste leva, där du fötts
och ljuda åter varm och vek
och klinga klar och ny.

Må bygdens visa ej förgå
med festens rika brus
och leva blott i högtidssal!
Vänd åter ut till björk och al
och ljud i gammal by och slå
i blom vid bondens hus!


Dikt skriven till Svenska Folkskolans
Vänners
6.  allmänna sång- och musik-
fest i Helsingfors midsommaren
192o

 
 
Top! Top!