www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Vår svenska sång
Skrivet av Signe Strömborg   
2008-12-08 20:59
Vår svenska sång

Av Signe Strömborg

Klinga visa och sjung fiol!
Spela på hjärtats strängar!
Värm våra sinnen som sommarsol
lyser på bygdens ängar!

Bred den glans över vardagsid,
som ger tankarna vingar,
stämmer själen till helgdagsfrid,
läkdom åt sorgen bringar!

Visa, du, i vars skära klang
känslans råga sig tömmer,
sång, som ur folkets hjärta sprang,
ännu dess pulsslag gömmer.

Som vår dyraste arvsklenod
göms du i minnets kista,
fyller sinnet med kraft och mod,
sjunger tröst till det sista.

Allt vad fäderna lönligast tänkt,
vad de drömmande anat,
och vad fagrast för minnet blänkt,
allt, deras längtan spanat,

skälver i dina rytmers gång,
lever i enkla orden,
sköna, klangfulla svenska sång,
kärast av allt på jorden!


Dikt skriven till Svenska Folkskolans Vänners
6.  allmänna säng- och musikfest i Helsingfors
midsommaren  192o

 
 
Top! Top!