www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Till fosterbygden
Skrivet av Jacob Tegengren   
2009-01-12 19:21
Till fosterbygden

O fosterbygd, låt än en gång
mitt hjärta bikta vad det funnit bäst,
låt mig i sång
få tacka dig och säga vad jag älskat mest
sen ljusa barndomsår: ditt folk, din jord!
Du skänkte hjärtats skygga toner ord.
Här blev med starka band jag fäst
vid nutid, forntid — drömde väl också
om framtid, ljus och klar som sommarhimlens blå.
Här har jag vuxit, prövat livet, gott i ve och väl;
här mognade, som säden mognar på din slätt,
min
själ.

Din luft jag andats, sommarmild och vinterkärv.
Mitt liv blev ditt och blir det ock till båren.
Tack för de starka, heta ungdomsåren,
med dröm som skimrade och hopp som log,
tack för besvikelserna och för såren,
som verkligheten bjöd och livet slog!
Jag fyllt en dagkarls ringa värv.
Min arbetsdag — en blygsam skänk — du tog;
oändligt mycket mer du mig i gengäld gav,
mitt hjärtas bygd, du stolta slätt vid solblått Bottenhav.

Här blir mig döden icke svår;
Allt är mig här så välbekant och viskar kända, kära ord:
Min barndoms, mina fäders bygd, dess folk, dess jord
Och ett med dem
Jag trygg till vila under torvan går
Och finner hem.

Jacob Tegengren

 
 
Top! Top!