www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Allhelgona
Skrivet av Tyko Hedlund   
2009-03-09 20:38

ALLHELGONA

 

På alla helgons dag min själ mot ljuset svingar

i stilla helig flykt på trons och hoppets vingar

till härlighetens land, som för mitt öga står,

där Gud med fadershand avtorkat varje tår.

 

Mot levande Guds stad och Sions berg jag skådar

och högtidsskaran där, som salighet mig bådar.

Från jordens synd och strid har Jesus hjälpt dem ut.

På deras sorg och nöd han gjort ett härligt slut.

 

Bland änglar nu de bo i himlens högtidssalar,

men blicka väntansfullt hit ned till jordens dalar,

till oss i stridens land, som ännu borta gå,

och längta att en dag i famn oss sluta få.

 

I deras anleten står glädjen evigt tecknad,

ty himlens arvedel är dem av nåd tillräknad.

Sitt barnaskap och hem de vunnit nu hos Gud.

För denna sköna lott de höja lovsångsljud.

 

Skall även jag en dag stå med i denna skara?

Då måste Gud också min Gud i dag få vara

och jag i Lammets blod min klädnad göra vit,

ty annars kan jag ej för synden komma dit.

 

Hell eder, helgon, som all världen övervunnit

och bortom död och grav ert hem i himlen hunnit!

En ton av eder sång i dag till oss når fram.

Vi stämma in med er i sången om Guds Lamm.


Tyko Hedlund

 


Senast uppdaterad 2009-03-09 20:39
 
 
Top! Top!