www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Ett nykterhetspoem
Skrivet av Tidningen Åland/Svenska Amerikanaren   
2009-08-02 11:29

Dikt publicerad i tidningen Åland, no 22, sid 3, 13.06.1891
Redigering Elof Granholm 02.08.2009 
 
Top! Top!