www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
I juletid
Skrivet av Lis-Beth Skytte   
2009-10-24 16:55

I JULETID


Välkommen signade juletid

du glädjens högtid till jorden!

Kom med ditt budskap om nåd och frid

också i år trots all oro, strid

och nöd som råder på jorden.

 

Kom med din glädje till varje hem

till både palats och koja.

Låt fridsbudskapet nå även dem

som vandrar fjärran från hus och hem

och tryckas av syndens boja.

 

Låt också dem höra änglars bud:

"Ära ske Gud uti höjden;

oss född är Frälsarn, höj jubelljud,

han kom att försona ock dig med Gud,

kom och tag del i fröjden."

 

Kom ock i år, du vår kära vän

med glädjens budskap till jorden.

Kom ock till tack våra hjärtan stäm

ty Gudasonen från himmelen

vår egen broder är vorden.

 

Välkommen jul! Måtte vi också

med himlens änglar nu lova

det barn, som vilar på hö och strå.

Må det få bliva vår gäst också,

vår käraste julegåva.


Lis-Beth Skytte

 


Senast uppdaterad 2009-10-24 17:03
 
 
Top! Top!