www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Prolog vid Gamlakarleby UF:s 10-års fest
Skrivet av Signaturen Flavia   
2009-11-03 17:05

Dikt införd i tidningen Syd-Österbotten,
no 30, sid 2, 23.07.1904
Redigering Elof Granholm 03.11.2009
Bakom signaturen Flavia döljer sig Selma Abrahamsson som bott
i Kronoby och studerat på folkhögskolan.

Senast uppdaterad 2009-11-25 22:43
 
 
Top! Top!