www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Bataillen i Gamla Carleby
Skrivet av Okänd författare/Norra Posten   
2011-04-12 16:35
Dikt införd i Norra Posten,
nr 43, sid 4, 18.10.1884
Redigering Elof Granholm 12.04.2011

Pekoral över den bekanta Halkokariaffären under
orientaliska kriget


 
 
Top! Top!