www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Långt borta i fjärran
Skrivet av signaturen -a.   
2011-09-21 14:03
Dikt i tidningen Finska Weckobladet,
no 1, sid 2, 05.01.1888
Redigering Elof Granholm 21.09.2011

Dikt framförd på Sibirienfesten i Wasa
den 25 november 1887. Insamling till
förmån för missionsverksamheten bland straff-
fångar  i Sibirien,
ledd av pastor Johannes Granö
Senast uppdaterad 2011-09-21 14:08
 
 
Top! Top!