www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Kukku-vison
Skrivet av Signaturen H.K.   
2012-02-04 19:05
Dikt publicerad i
Helsingfors Aftonblad,
no 7, sid 4, 10.01.1894
Redigering Elof Granholm 04.02.2012

Ur häftet "Till västra Finlands svenska allmoge. 1894"

 
 
Top! Top!