www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Svartfåglar (dikt)
Skrivet av Hjalmar Procopé   
2013-06-20 14:45

Dikt införd i Björneborgs Tidning,

no 85, 06.11.1909, sid 2

Redigering Elof Granholm 20.06.2013

 
 
Top! Top!