www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
För Finland - för oss
Skrivet av Gabriel Jönsson   
2013-09-20 10:23

FÖR FINLAND - FÖR OSS

Gabriel Jönsson

Redan höljer dem en ära
som ej tiden plånar ut.
Dem skall hävden hålla kära;
deras offer skall till slut
stå som seklets ljusminut.

Bittert dömda att ödmjukas
ifrån farans första dag
strida de så som det brukas
när spartaner hålla slag:
seger gror ur nederlag.

De som kämpa i Karelen,
de som dö vid Petsamo
stupa för den arvedelen
Västerlandet lever på
och som aldrig får förgå.

Det är även v å r a söner
som de finske falla för.
Svenska ord och svenska böner
är det sista som du hör
från var tionde som dör.

Och osynlig vid din sida
skrider krigets eftertropp:
tusen husvilla som lida,
tusen små med iskyld kropp,
som just du skall taga opp.

Än är Viborg Finlands fäste,
Sveriges utpost här i nord.
När det fallit — vem blir näste
som skall mista hem och jord
och sitt gamla fria ord?

 

Ur "Dikterna om Finlands kamp" -1940

Senast uppdaterad 2013-09-20 11:26
 
 
Top! Top!