www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Mitt barndomshem
Skrivet av Joel Granvik   
2015-10-23 15:10
Mitt barndomshem
 
På vandring vill man gärna drömma 
om barndomshemmets djupa ro,
om platser, som vi aldrig glömma 
varhelst i världen än vi bo. — 
Mitt hem av rikdom hade föga: 
en stuga, ladugård och stall;
men skönt det ter sig för mitt öga
i minnets ljusa solskenssvall.
 
Nu är det snövit vinter hemma,
där kör man över insjöns is.
Jag hör så tydligt bjällrans stämma
och ser igenom frost och dis
på stranden backarna med spåren,
där skidan löpte lätt som dans. —
Det plånas icke ut med åren,
som står i minnets morgonglans.
 
Jag hör hur julens klockor ringa
högtidligt över rimklädd bygd,
och bondvärdinnor ser jag springa 
och ordna om sin högtidbrygd.
Små barnen fira sin Lucia 
i skolorna med dans och sång, 
med sagospel, som kan befria 
från läxans tunga vardagstvång.
 
När så den stora, helga natten 
med stillhet och med stjärneglans 
sig breder över land och vatten
jag önskade, jag hemma fanns 
och åkte än en gång - som alla —
till ottesång med egen häst, 
och än en gång i bön nedfalla 
på hembygdsfolkets ottefest.
 
Joel Granvik
 
Öb 02.12.1933
Senast uppdaterad 2015-10-23 20:20
 
 
Top! Top!