www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv guldvisa
Skrivet av Elnes Andersson   
2005-10-27 12:03

Terjärv guldvisa

 

I början av 1930 talet var det en formlig "guldrusch" i Terjav. Man hade hittat stenar med rik malmhalt, vari också ingick guld. Såhär skrevs i en rapport av den 24 nov.1936 om förhållandena i Terjärv, 

"Malmletningar har pågått hela sommaren. Man har borrat 21 hål med ett sammanlagt djup av 1700 meter. Borrnin­garna har koncentrerats till Djupsjöbacka, där även noggranna magnetiska och elektriska undersökningar på­gått under sommaren och hösten.

Genom Geologiska kommissionen har påbörjats undersök­ningar å de privata inmutningarna under ingeniör Henrik Nystens ledning. Undersökningarna pågå som bäst å områden vid Dragån.

Det verkliga resultatet av undersökningarna är obekant för allmänheten, då ju arbetet bedrives med största försiktighet."

Som borrningschef fungerade Sture Wallenius från Majstad i Helsingfors. Han var känd som expert på malmletningar i Petsamo och andra malmförande orter i norra Finland. Denna guldrusch gav inspiration till Tärjär-Guldvi­san , som bl.a. ingick i en sketch, som helsingfors- ungdomarna uppförde i Terjärv midsommardagen 1955.

 

Land med idylliska åkrar och ängar

Tärjär oasen som ögat fägnar        

skog, solstänk på sjö, dal och höjd ,

plog, hästar och kor, bonde nöjd.

 

Fann man en glimmande sten utur jorden

erfarna män ifrån Alaska man sporde

Se, månde nå't guld finns häri ?

Se„ månde vi rika bli.

 

Bonden tog släggan och spaden i handen

grävde och vände i steniga landen

Slog sej för bröstet, gunås

Nog guld finns, om ådran blott nås.

 

Snart nog den karga jorden man såg där

mätas och vägas av statsgeologer

Hmm - malm finns, men halten av guld

hmm - djupt ner i ådran är dold.

 

Envis som synden är bonden i Norden

levde i hoppet och inmutning gjorde

Guld - skall där dock finnas i mängd

Guld - brott utmed ådrans längd.

 

Guld, svavelkis, koppar, tennmalm och nickel,

i sommar skall borras, förr ge vi oss icke.

Guldgruvor i Tärjär är vyn

Skuld-tyngd går mer ingen i byn, i byn.

 

Så var det då. I dag kan vi kommenteras:

 

Men, nu har fyrtio år redan förflutit

guldet i Terjärv man ännu ej brutit.

Tänk - tanken kan nog vara djärv

Tänk - ett Tärjär med guld  i  r e s e r v.

 

Elnes Andersson

 

'Guldruschen' fortsätter än i dag. Men nu söker man andra metaller och koncentrerar sig icke på guld. Geologiska forskningsanstaltens borrningar pågår som bäst mellan Granö by och Djupsjö och inspirerar till nya förhoppningar.

(Ur Släkt och Hävd nr 17/1974)

Senast uppdaterad 2005-10-27 12:08
 
 
Top! Top!